Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Będą dodatkowe stypendia dla uczniów i studentów

Do końca czerwca poszczególne regiony w Polsce muszą wykorzystać prawie 162 mln zł unijnych pieniędzy. Dodatkowe pieniądze to efekt wysokiego kursu euro wobec złotego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało już województwom dodatkowe pieniądze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 uzyskane w wyniku zmian kursu euro wobec złotego.

Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, sporą część tych dodatkowych pieniędzy regiony przeznaczą na programy stypendialne dla uczniów i studentów. W woj. pomorskim są już podpisywane umowy z beneficjentami, ale w większości regionów konkursy jeszcze trwają lub wkrótce zostaną ogłoszone. Do 24 kwietnia starostwa powiatowe i gminy prowadzące na swoim terenie szkoły ponadgimnazjalne, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, mogą składać projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.
Na realizację programu stypendialnego w tym województwie zostanie przeznaczone ponad 13 mln zł. Stypendia za rok szkolny 2008-2009 otrzyma przed wakacjami 7 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Będą wypłacone z dołu w formie jednorazowego świadczenia, za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, w wysokości do 250 zł miesięcznie.

Natomiast marszałek woj. lubelskiego zdecydował się przeznaczyć 4 mln zł z poprzedniego okresu programowania na stypendia dla studentów pochodzących z obszarów wiejskich i małych miast. Będą oni mogli sami ubiegać się o dofinansowanie w urzędzie marszałkowskim, który ogłosi konkurs na początku maja. Można będzie otrzymać stypendium w wysokości do 2100 zł. Dochód na osobę w rodzinie studenta w 2007 roku nie może być wyższy niż 504 zł. Środków wystarczy na przyznanie pomocy finansowej dla 2088 osób.

 

Źródło: GP

Stypendia unijne, finansowane bezpośrednio ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. O to stypendium mogą ubiegać się studenci szkół wyższych, zarówno publicznych jak i niepublicznych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, pochodzący ze wsi i małych miejscowości. Program stypendiów unijnych realizowany jest przez poszczególne województwa. Dlatego zasady aplikacji o stypendium w każdym regionie mogą się różnic. Najczęściej pierwszeństwo mają osoby o niskich dochodach, osoby z rodzin rozbitych, osoby osiągający wysokie osiągnięcia naukowe lub też osoby nie pobierające inne świadczenia socjalne. O stypendia należy pytać w urzędach miasta, gminy i urzędach marszałkowskich. 

Informacje na temat zasdad przyznawania stypendiów można znaleźć w w urzędach miasta, gminy i urzędach marszałkowskich.