Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Będąc młodym inżynierem, czyli jak się wyróżnić na rynku pracy

Choć obecnie ofert pracy dla inżynierów nie brakuje pracodawcy oczekują od kandydatów nie tylko branżowego wykształcenia, ale i dowodów na to, że wiedzę zdobytą na studiach młodzi adepci kierunków technicznych będą w stanie wykorzystać w praktyce. Aby tuż po uzyskaniu dyplomu stać się atrakcyjnym kandydatem i zyskać szansę pracy dla najlepszych na rynku firm niezbędne jest wykazanie się inicjatywą jeszcze w trakcie studiów. Co zrobić, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

Jak wynika z badania „Niedobór talentów” co roku organizowanego przez Manpower Group niezmiennie od kilku kolejnych lat, inżynierowie są grupą zawodową, której przedstawicieli pracodawcom znaleźć jest najtrudniej. Paradoksalnie, wielu młodych inżynierów ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Dlaczego tak się dzieje?

Naucz się grać zespołowo

Z badań Hays Poland wynika, że aż 84% pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że absolwenci uczelni technicznych potrzebują nie tylko umiejętności technicznych, ale również umiejętności miękkich, aby wyróżnić się na rynku pracy i odpowiadać na potrzeby firm. Aż 98% firm wskazuje wśród pożądanych kompetencji skuteczną komunikację z innymi. Kolejno wymieniają proaktywną podstawę i podejście do pracy (78%), umiejętność pracy w zespole (76%), umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów (56%), elastyczność (52%), asertywność (27%) oraz umiejętność zarządzanie czasem/ sobą w czasie (32%). – Pracodawcy szukają osób, które będą efektywnie pracować w dynamicznym środowisku i uczestniczyć w różnych, często międzynarodowych projektach. Poszukiwane są osoby, które cechuje zdolność planowania, myślenia strategicznego oraz takie, które mogą pochwalić się umiejętnością szukania rozwiązań. Na dzisiejszym rynku pracy dobry kandydat musi bardzo dobrze się komunikować, efektywnie pracować w grupie, a także mieć łatwość dostosowywania się do zmian. Niezmiernie istotna jest znajomość języków obcych – podsumowuje Karolina Szyndler, Business Manager w Hays Poland.

Zrób coś dla siebie

Inwestycja w oczekiwane przez pracodawców dodatkowe kompetencje i kwalifikacje jeszcze w trakcie studiów to najlepszy sposób na to, by po odebraniu dyplomu mieć na starcie przynajmniej kilka ciekawych ofert pracy do wyboru. – Już w toku edukacji warto zainteresować się programami stażowymi, oferowanymi przez coraz większą liczbę potencjalnych pracodawców. Nie tylko pozwalają one wzbogacić CV o pierwsze doświadczenia zawodowe, ale stanowią idealną okazję do tego, aby zapoznać się ze specyfiką pracy w wybranej branży oraz jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności potencjalnemu przyszłemu pracodawcy – radzi Maria Mazur, Associate consultant Antal Engineering & Operations.

W jaki jeszcze sposób młodzi inżynierowie mogą zwiększyć swoje szanse na lepsze zarobki, ciekawszą pracę i większe możliwości awansu?

– Dobrym pomysłem jest uczestniczenie w dodatkowych zajęciach, członkostwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Warto również świadomie dokonać wyboru pracodawcy, w czym na pewno może pomóc udział w targach pracy dla inżynierów. Dzięki bezpośredniej rozmowie z osobami z działów HR, przyszły inżynier może dowiedzieć się więcej o firmie, o możliwościach rozwoju, wymaganiach w stosunku do kandydatów i bardziej świadomie dokonać wyboru przyszłego pracodawcy – zwraca uwagę Anna Jurkiewicz, Konsultant HR w LeasingTeam Professional.

Bądź aktywny

Choć polskie uczelnie wyposażają studentów w solidną merytoryczną wiedzę z zakresu danej dziedziny, aby pozostać konkurencyjnym na rynku pracy absolwent kierunku technicznego zmuszony jest do inwestycji w dodatkowe umiejętności. Specjaliści ds. rekrutacji są zgodni, że obecnie w zawodach technicznych szczególnie w cenie są kompetencje językowe.

– Znajomość jedynie języka angielskiego już nie wystarczy, żeby wyróżnić się na rynku pracy – nawet w obecnej sytuacji rynku kandydata. Coraz większa liczba pracodawców oprócz bardzo dobrej znajomości angielskiego (jest to standard w branży motoryzacyjnej czy FMCG), oczekuje od swoich kandydatów dobrej znajomości dodatkowych języków obcych – te najbardziej popularne (min. w branży automotive) to język niemiecki, francuski, hiszpański oraz włoski – komentuje Maria Mazur, Associate consultant Antal Engineering & Operations. Z doświadczeń rekruterów wynika też, że dużą przewagę na rynku pracy będą miały także osoby biorące udział w ciekawych projektach, zajęciach warsztatowych (także tych tworzonych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami) czy szkoleniach (zarówno z zakresu kompetencji twardych jak i miękkich). – Tego typu aktywności spotykają się z pozytywną oceną pracodawcy – świadczą o zaangażowaniu oraz chęci doskonalenia i podnoszenie swoich kompetencji – podsumowuje ekspertka Antal.

Warto pamiętać, że choć pracodawcy otwarci są na zatrudnianie inżynierów bez większych doświadczeń zawodowych, mając do wyboru kilku kandydatów bardziej przychylnym okiem popatrzą oni na osoby posiadające w swoim CV dowody na to, że wykazały choćby minimalną inicjatywę w zakresie pogłębiania swoich kwalifikacji i kompetencji. (BP)