Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Będąc młodym inżynierem, czyli jak zacząć karierę w branżach technicznych

Rynek pracownika sprawia, że na absolwentów kierunków technicznych czeka wiele atrakcyjnych ofert pracy. Aby otrzymać dobrze płatną posadę, umożliwiającą rozwój naszego potencjału i realizację zawodowych ambicji, warto jeszcze w czasie studiów zadbać o zdobycie pierwszych szlifów zawodowych. Pozwoli to nie tylko na uzyskanie niezbędnych kompetencji, ale także na sprecyzowanie kierunku, w jakim chcielibyśmy rozwijać swoją karierę.

Na pytanie o to, dlaczego, będąc studentem kierunku o profilu technicznym, warto postarać się o praktykę bądź staż zawodowy, jest wiele dobrych odpowiedzi. Jedną z nich jest to, iż istotną trudnością, z którą dzisiaj mierzy się polska gospodarka, jest problem niedopasowania kompetencji pracowników do wymagań rynku. – Praktyki i staże realizowane jeszcze w trakcie studiów są dobrą okazją, aby nie tylko sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, ale również zweryfikować, czy nasze wyobrażenie o pracy w danym zawodzie czy specjalizacji znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dzięki temu studenci i młodzi absolwenci są w stanie bardziej świadomie formułować swoje zawodowe plany i podejmować odpowiednie kroki, które umożliwią im osiągnięcie sukcesu – mówi Katarzyna Skudelska, ekspert Hays Poland w obszarze inżynierii.

Zalety praktyk i staży

Choć obowiązkowe praktyki i staże są istotnym elementem edukacji studentów politechnik, które dbają o kompleksowe przygotowanie absolwentów do swobodnego poruszania się w danej dziedzinie, warto samodzielnie postarać się o zdobycie dodatkowych doświadczeń zawodowych. Pozwolą one lepiej przybliżyć arkana zawodu inżyniera. – Praktyki to doskonała okazja na poznanie aktualnie stosowanych narzędzi, programów i metod zarządzania wykorzystywanych do realizacji zadań na konkretnym stanowisku pracy. Rekomendowane jest oczywiście, aby program praktyk dobrze korespondował z zakresem realizowanego na studiach materiału – radzi Agnieszka Skowrońska, Doradca ds. Rozwoju kariery oraz Zastępca Kierownika Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Choć zasadniczo absolwenci kierunków technicznych nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy, pracodawcy dużą wagę przywiązują do tego, czy młody inżynier jeszcze w trakcie studiów wykazał się dodatkową inicjatywą i pogłębiał swoją wiedzę i kompetencje. – Inżynierowie, którzy zainwestują swój czas w zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy programy stażowe i talentowe, oferowane przez coraz większą liczbę pracodawców, tuż po uzyskaniu dyplomu będą mieli już na starcie co najmniej kilka ofert pracy do wyboru. Zdobyte dzięki temu doświadczenie daje studentowi znaczącą przewagę na rynku pracy – zauważa Katarzyna Leśniewska, Regionalny Kierownik ds. Rekrutacji w LeasingTeam Professional.

Co? Gdzie? Jak?

Mając świadomość korzyści, jakie wiążą się z podjęciem inicjatywy własnej w zakresie dodatkowych praktyk czy staży zawodowych, warto wiedzieć, gdzie znaleźć można najciekawsze oferty skierowane do studentów kierunków technicznych i jak na nie aplikować. Aleksandra Stryczek, Randstad Professionals Engineering Consultant, radzi, by szukać ich bezpośrednio na stronach firm, które nas w szczególny sposób interesują, choćby ze względu na plany swojego rozwoju zawodowego. Firmy, które są w kręgu naszych zainteresowań, często możemy również spotkać na targach pracy. Warto w nich uczestniczyć, ponieważ to może być okazja do poznania naszego pracodawcy marzeń i rozpoczęcia zawodowej przygody, która okaże się świetnym startem naszej kariery. Dlatego, uczestnicząc w takim wydarzeniu, warto zawsze mieć przy sobie CV – radzi. Przy każdej wyższej uczelni technicznej znajduje się biuro karier, które bardzo często posiada cenne, stałe kontakty z branżowymi pracodawcami. – Uczelniane biuro karier pomaga znaleźć najbardziej odpowiednie praktyki i staże dzięki różnego typu działaniom, m.in. z zakresu doradztwa i coachingu zawodowego. Absolwenci i studenci mogą korzystać z ofert zamieszczonych na stronie internetowej biura, a także bezpośrednio spotkać się z pracodawcami podczas Akademickich Targów Pracy – mówi Ewa Worotyńska Kos, doradca zawodowy i personalny z Biura Karier Politechniki Łódzkiej. – Niezbędna jest aktywność na portalach branżowych (dobrą praktyką jest założenie konta na LinkedIn i Goldenline), użycie kontaktów osobistych, wysyłanie CV do firm, nawet jeśli obecnie nie jest prowadzona rekrutacja na żadne stanowisko, kontakty telefoniczne i osobiste dostarczanie dokumentów aplikacyjnych. Pracodawcy bardzo często przed oficjalnym uruchamianiem nowego procesu rekrutacyjnego przeglądają swoje bazy w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów – dodaje Ewa Worotyńska-Kos z Biura Karier Politechniki Łódzkiej.

Uzupełnienie braków

Specjalistyczna wiedza techniczna zdobyta w ramach studiów zawsze stanowić będzie solidną podstawę niezbędną do wykonywania pracy w zawodzie inżyniera. Z kolei praktyki i staże pozwalają na uzupełnienie kompetencji, które wymagane są obecnie przez pracodawców, a o które trudno w toku nauki. Chodzi przede wszystkim o umiejętności miękkie, takie jak współpraca w grupie czy komunikatywność, które są kluczowe między innymi przy częstym w zawodzie inżyniera projektowym charakterze pracy. – W zakresie kompetencji uniwersalnych w trakcie praktyk zazwyczaj można pogłębić swoją orientację w metodach pracy (np. metodyki zarządzania projektami, narzędzia managerskie), rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, usprawnić sposoby radzenia sobie ze stresem czy pogłębić samoświadomość  w pracy zespołowej. Rozwój w tym obszarze zależy od otwartości praktykanta oraz kompetencji opiekuna praktyki– wyjaśnia Agnieszka Skowrońska z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Poza twardymi umiejętnościami branżowymi u inżynierów szczególnie ceni się znajomość języków obcych, których praktyczne wykorzystanie świetnie przetestować można właśnie w trakcie praktyki czy stażu zawodowego. – Angielski stał się już standardem w niemal wszystkich branżach technicznych. Obecnie coraz częściej oczekuje się dodatkowego języka, np. w automotive znajomości niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego – zauważa Katarzyna Leśniewska z LeasingTeam Professional.

Kształtowanie przyszłości

Warto wykorzystać okres studiów do tego, by świadomie wybrać kierunek i obszar naszego przyszłego rozwoju zawodowego. To istotna decyzja, której konsekwencje ponosić będziemy długie lata, dlatego istotne jest rozeznanie, która dziedzina i jaki typ pracy odpowiadać nam będzie najbardziej. Nikt nie zrobi tego za nas lepiej niż my sami. – Aby znaleźć staż, który będzie dla nas rozwojowy, spełni nasze oczekiwania i pozwoli poznać praktyczne aspekty zawodu, warto samemu wyjść z inicjatywą i starać się dotrzeć do interesujących nas pracodawców. W wielu przypadkach praktyki i staże mogą być też pierwszym krokiem do tego, aby z danym pracodawcą związać się na dłużej i otrzymać od niego propozycję stałego zatrudnienia – zauważa Aleksandra Stryczek z Randstad.

Rekruterzy są zgodni co do tego, że zdobyte praktyki i staże znacząco zwiększają atrakcyjność kandydata na rynku pracy, bowiem świadczą o posiadaniu umiejętności miękkich i zdolności przekładania wiedzy teoretycznej na praktykę. – Staże i praktyki to pierwszy etap w budowaniu profesjonalnego profilu zawodowego i cenna okazja do sprawdzenia, w jaki sposób funkcjonują różne firmy, poznania aktualnych trendów rynkowych, a także źródło bezcennej dla młodego pracownika wiedzy na temat obecnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców względem kandydatów. Wszystko to daje możliwość bardziej efektywnego zaplanowania własnej kariery – podsumowuje Katarzyna Skudelska z Hays Poland.

Autor: Beata Pałac