Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bezpłatne szkolenia „Akademia dla Młodych” pomogą szukającym pierwszej pracy

Polscy absolwenci nie są konkurencyjni na rynku pracy. Pracodawcy narzekają, że ich umiejętności nie przystają do wymagań obecnego rynku pracy, a rząd coraz głośniej zaczyna mówić o konieczności wypełnienia tej luki w systemie edukacji i zwiększenia szans na start młodych na rynku pracy. Już dziś pomoc w rozwiązaniu problemu proponuje Tesco, uruchamiając bezpłatny program – „Akademia dla Młodych”, dostępny w całości online na www.akademiadlamlodych.pl.

Obecny rynek pracy oczekuje od absolwentów nie tylko kierunkowej wiedzy, ale też pełnego zakresu umiejętności interpersonalnych. Zdolności takie jak praca w zespole, zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem zazwyczaj rozwijane były w pierwszej pracy – obecnie, gdy każdy pracodawca oczekuje ich już na starcie kariery, młodzi absolwenci bez doświadczenia zawodowego są z góry stawiani na przegranej pozycji.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia jako pracodawcy, zatrudniającego do pierwszej pracy młodych ludzi bez doświadczenia, Tesco przygotowało szeroki program szkoleń – „Akademia dla Młodych”, który pomoże absolwentom w adaptowaniu się na rynku pracy na samym początku ich kariery zawodowej. Szkolenia dostępne są poprzez bezpłatną platformę e-learningową www.akademiadlamlodych.pl oraz cykl szkoleń bezpośrednich dla uczniów, studentów i nauczycieli.

„Zaprojektowane warsztaty i zajęcia będą kładły nacisk na rozwijanie u młodych ludzi kompetencji społecznych, tzw. miękkich, czyli tych najbardziej pożądanych przez pracodawców, a jednocześnie zwykle niedostatecznie rozwijanych w szkołach i na uczelniach” – mówi Czesław Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Tesco Polska.


Program bezpłatnych szkoleń skierowany jest w szczególności do młodych osób w dwóch przedziałach wiekowych: 14-19 i 19-26 oraz do nauczycieli, którzy będą mogli zdobyć kwalifikacje i proste, przydatne narzędzia, by pełniej wspierać młodzież w rozwoju. Kompleksowy program szkoleniowy, stworzony na podstawie wieloletnich praktyk firmy w zatrudnianiu i współpracy z młodymi ludźmi, składa się z 5 modułów wskazujących najważniejsze obszary rozwoju osobistego (np. zarządzanie czasem, praca z ludźmi o różnych typach osobowości, radzenie sobie ze stresem czy rozwiązywanie problemów).

 


http://youtu.be/BvLThm5mBqU

 


Według raportu z badań[1] przeprowadzonych wśród pracodawców, najważniejszym kryterium wyboru pracownika stosowanym przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów są kompetencje osobowe i interpersonalne, które stanowią aż 32% wszystkich ocenianych aspektów. Na drugim miejscu podkreślano kompetencje intelektualne i akademickie – 25% odpowiedzi. Natomiast dopiero kolejne wskazania dotyczyły udziału w stażach, praktykach organizowanych przez firmę (22%), kierunku studiów (7%), poziomu wykształcenia (7%), wysokości oceny na dyplomie (2%) oraz typu uczelni (2%). Wyniki badań pokazują zatem konieczność nowego spojrzenia na realizowane strategie rozwoju i kształcenia przyszłych pokoleń, w celu dopasowania do oczekiwań rynku pracy. Konieczność tę podkreślała ostatnio także Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, przy okazji inauguracji roku akademickiego na jednej z radomskich uczelni, wyrażając troskę o los absolwentów i bezwzględną potrzebę przeformułowania priorytetów w szkolnictwie oraz doskonalenia oczekiwanych przez pracodawców kompetencji.


W kontekście potrzeby ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, gruntownie przygotowany i dostępny bezpłatnie cykl szkoleń pozwoli absolwentom w pełni rozwinąć skrzydła. Jedyne co muszą w tym wypadku zrobić – to wziąć w nim udział! Platforma www.akademiadlamlodych.pl rusza pod koniec listopada, a szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i wyższe zainteresowane szkoleniami stacjonarnymi mogą zgłaszać się pod adres kontakt@akademiadlamlodych.pl.

Pomimo, że projekt został stworzony z myślą o młodych ludziach, platforma e-learningowa otwarta jest dla każdego, kto chce rozwijać swoje kompetencje i zwiększać szanse na rynku pracy.

 
[1] „Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy”, badanie przeprowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa, maj, 2012