Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Białowieża

Poczuj zew pierwotnej puszczy w Białowieskim Parku Narodowym.

Białowieża należy do unikalnego regionu Polski wpisanego na listę UNESCO, często służy jako punkt wypadowy dla turystów. Najciekawszymi miejscami samej Białowieży są Park Pałacowy, cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy i Muzeum Przyrodniczo-Leśne.
Puszcza Białowieska, która otacza miejscowość, zajmuje obszar około 105 km2 z którym 4 km2 objęte są ścisłą ochroną. To królestwo żubrów, wilków, dzików, łosi, jeleni i rysi. Zadziwia także bogactwo tutejszej flory, a szczególnie 500-letnie dęby Prawdopodobnie to jedyny taki las w Europie, zachowany całkowicie w pierwotnym stanie.
Białowieża usytuowana jest przy samej granicy z Białorusią, 85 km na południowy wschód od Białegostoku. Wokół pochodzenia nazwy Białowieża toczą się spory, ale najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że w wiosce znajdowała się niegdyś biała wieża. Powszechnie uważa się, że nazwa ta została po raz pierwszy wspomniana w kronice Jana Długosza z II połowy XV wieku. Podaje on, że w zimie 1409 roku król Władysław Jagiełło udał się do Białowieży na ośmiodniowe polowanie, aby uzupełnić zapasy mięsa dla swoich wojsk.  
 
Więcej informacji znajdziesz na http://bpn.com.pl/ oraz http://www.bialowieza.com/pol/