Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biblioteka na miarę XXI wieku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o sfinansowaniu Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki (BIBLIOTECH), która powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej. 90 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczone na wzniesienie i wyposażenie budynku laboratoryjno-bibliotecznego. Uczelnia wyłoży z własnych środków 10 mln złotych na budowę parkingu podziemnego.

Budynek BIBLIOTECH-u stanowić będzie zintegrowany cyfrowy kompleks różnorodnych ośrodków informacyjnych oraz naukowo-badawczych. Z zasobów biblioteki, dostępnych wyłącznie w formie elektronicznej, korzystać będą studenci, naukowcy, badacze, przedsiębiorstwa i specjaliści z przemysłu związanego ze sferą B+R (badania i rozwój). Jednym z celów powstania BIBLIOTECHU jest zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym kraju.
 
Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych będzie jednocześnie Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowo-Technicznej. W jego skład wejdą m.in.: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Biuro i Portal Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej oraz Regionalnego Punktu Informacji Normalizacyjnej oraz Centrum i Portal Informacji o grantach europejskich.
 
W budynku BIBLIOTECH-u znajdą się liczne laboratoria naukowo-badawcze, np. Laboratorium dostępu zdalnego do cyfrowych zasobów bibliotecznych, Laboratorium multimedialne badawczo-rozwojowe, czy pierwsze na świecie Laboratorium tyfloinformatyczne, badające możliwości przystosowania percepcji wiedzy technicznej dla osób niewidzących lub niedowidzących.
 
Budowa biblioteki rozpocznie się w kwietniu 2011r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2013r.