Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bilans I edycji Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”

I edycja Programu „ZainSTALuj się” została zamknięta podczas dwóch uroczystych Gal, które odbyły się w oddziałach ArcelorMittal Poland: 22 czerwca 2009 r. w Krakowie i 23 czerwca 2009 r. w Dąbrowie Górniczej.

500 Członków Klubu ArcelorMittal Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej łącznie, 16 spotkań ze specjalistami dla ponad 400 studentów obu uczelni, 13 spotkań z uczniami szkół średnich i gimnazjalistami, 120 godzin bezpłatnych warsztatów branżowego języka angielskiego dla 60 Klubowiczów i 4 bezpłatne warsztaty z zarządzania projektami, 980 uczestników badania opinii studentów, 17 Laureatów Programu Stypendialnego wśród studentów, to bilans zakończonej w czerwcu 2009 r. I edycji Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”.  Organizatorami Programu „ZainSTALuj się” są ArcelorMittal Poland, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Business for Society.
 
Celem Programu był zbliżenie świata nauki i biznesu poprzez wsparcie merytoryczne studentów i uczniów, praktyczną edukację oraz doradztwo w zakresie świadomego planowania kariery. Równoległym celem była promocja przemysłu hutniczego, jako nowoczesnej
i perspektywicznej gałęzi gospodarki.
 
Podczas uroczystości kończących I edycję Programu organizatorzy wręczyli stypendia Laureatom Programu Stypendialnego „ZainSTALuj się”, dyplomy ambasadorskie 34 Ambasadorom ArcelorMittal Poland z Klubu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Klubu ArcelorMittal Poland Politechniki Śląskiej, a także certyfikaty uczestnikom warsztatów językowych. Partnerom, którzy aktywnie włączyli się w działania Programu przyznano wyróżnienia w formie honorowych tytułów: „Uczelnia Przyjazna Biznesowi” (Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Śląska), „Miasto Przyjazne Edukacji” (Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Kraków, Sosnowiec, Świętochłowice) oraz „Szkoła Przyjazna Biznesowi” (Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół Zawodowych HTS w Krakowie, Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej).
 
W ramach Programu powstały dwa Kluby ArcelorMittal, które działały na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w formie organizacji studenckiej skupiającej łącznie 500 studentów, głównie 3, 4 i 5 roku takich kierunków jak: mechanika, automatyka, metalurgia, elektryka oraz inżynieria produkcji. Kluby ArcelorMittal to również współpraca z wybranymi, łącznie 11 inicjatywami studenckimi działającymi na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
Do Klubu ArcelorMittal należą głównie ambitni i aktywni studenci, którzy świadomi wymagań stawianych przez rynek pracy chcą rozwijać swoje umiejętności i zaplanować ścieżkę kariery z pomocą specjalistów. Aktywność w Klubie jest równocześnie możliwością nawiązania współpracy z potencjalnym przyszłym pracodawcą”. – powiedziała Andrzej Wypych, Dyrektor Personalny ArcelorMittal Poland.
 
Przedstawicielami Klubów na obu uczelniach podczas trwania Programu byli jego Ambasadorzy, który aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”. Łącznie 34 studentów na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej nie tylko reprezentowało na swoich uczelniach markę ArcelorMittal, ale przede wszystkim pełniło rolę łącznika pomiędzy organizatorami Programu a swoimi koleżankami i kolegami z uczelni.
 
„Fakt, iż we wszystkich działaniach Programu przez cały rok akademicki udział wzięło ponad 2 000 studentów i uczniów świadczy o potrzebie takich inicjatyw na uczelniach technicznych. Tego typu programy pozwalają na poznanie kompetencji, istotnych z punktu widzenia pracodawcy.” – powiedział Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, który odebrał dyplom „Uczelnia Przyjazna Biznesowi” dla Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
Organizowane w ramach Programu comiesięczne spotkania Członków Klubu ze specjalistami ArcelorMittal Poland i Polskiego Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami w formie warsztatów tematycznych, spotkania z ekspertami, warsztaty z zarządzania projektami i wycieczki na hutę, przybliżyły uczestnikom nie tylko specyfikę branży stalowej, ale również wskazały i kształciły umiejętności ważne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.
 
„Cieszymy się, że firmy oferują młodym ludziom takie programy edukacyjne, jak „ZainSTALuj się”. Przyznawane w ramach programu stypendia dla wielu młodych ludzi są nieocenioną pomocą w nauce i nabywaniu kompetencji ważnych w rozwoju zawodowym.”  – dodał Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.
 
Program Edukacyjny „ZainSTALuj się” oferował także możliwość kształcenia umiejętności językowych dla 60 Członków Klubów ArcelorMittal AGH i Politechniki Śląskiej łącznie. Na przestrzeni 5 miesięcy, w okresie styczeń – maj 2009 r. na obu uczelniach zostało zrealizowanych 120 godzin zegarowych bezpłatnych warsztatów branżowego języka angielskiego.
 
„Jesteśmy przekonani, że poprzez oferowanie studentom możliwości udziału w bezpłatnych warsztatach branżowego języka angielskiego ułatwiamy przyszłym inżynierom nie tylko start w jednym z polskich oddziałów ArcelorMittal i dalszy rozwój w strukturach Grupy na całym świecie, ale również na efektywniejszą pracę w innych międzynarodowych korporacjach.” – powiedziała Anna Wyczesany, Dyrektor Biura Rekrutacji i Szkoleń ArcelorMittal Poland.
 
Częścią Programu „ZainSTALuj się” jest również Program Stypendialny adresowany do najaktywniejszych Członków Klubów i uczniów szkół , którzy planują kontynuację edukacji na jednej z trzech wskazanych uczelni technicznych: Politechnice Śląskiej, Akademii Górniczo-hutniczej lub Politechnice Krakowskiej. Dzięki Stypendium 17 najlepszych studentów i 2 uczniów otrzymało możliwość uczestnictwa w wakacyjnym, wyjazdowym kursie języka angielskiego w Londynie.
 
„Poprzez objęcie patronatem programu edukacyjnego „ZainSTALuj się” Kraków poparł inicjatywę, która ma na celu pomoc młodym ludziom w wyborze właściwej ścieżki zawodowej. Kontakt z przedstawicielami biznesu jest dla młodych ludzi niezwykle istotny, gdyż pozwala na świadome wybranie swojej przyszłej drogi zawodowej. Uczelnie powinny podejmować tego typu współpracę z firmami ponieważ daje ona wymierne korzyści dla obu stron.” – powiedział Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, który podczas uroczystej Gali odebrał dyplom dla Miasta Krakowa „Miasto Przyjazne Biznesowi”.
 
Swoimi działaniami Program Edukacyjny „ZainSTALuj się” objął również uczniów patronackich szkół średnich kształcących umiejętności techniczne – Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej i Zespół Szkół HTS w Krakowie. Organizatorzy Programu nawiązali także współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz sosnowieckimi gimnazjami. Owocem tych działań jest 13 spotkań z ponad 500 uczniami łącznie. Spotkań, które poprowadzili Ambasadorzy Klubu Politechniki AGH i Politechniki Śląskiej oraz specjaliści z ArcelorMittal Poland przybliżając uczniom nie tylko ofertę edukacyjną wybranych uczelni technicznych, ale również perspektywy jakie otwiera przed nimi przemysł stalowy.
 
„Popieramy wszelkie inicjatywy, które mogą pomóc młodzieży w wyborze przyszłej drogi zawodowej. Dzięki Programowi „ZainSTALuj się” wielu uczniów i studentów miało okazję zapoznać się ze specyfiką przemysłu hutniczego, miało także możliwość uczestnictwa w licznych merytorycznych warsztatach i szkoleniach” – powiedziałPrezydent Dąbrowy Górniczej Jerzy Talkowski, który otrzymał wyróżnienie „Miasto Przyjazne Biznesowi” dla Dąbrowy Górniczej.
 
Program „ZainSTALuj się” to także ogólnopolska platforma informacyjna w postaci strony internetowej www.zainstalujsie.pl. Platforma z dostępem do wiedzy merytorycznej dla studentów i uczniów zainteresowanych rozwojem w przemyśle hutniczym oraz z aktualnymi wiadomościami z życia Klubów ArcelorMittal Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Strona internetowa programu to również podstawa do efektywnej komunikacji i aktywizacji Członków Klubów.
 
Program Edukacyjny „ZainSTALuj się” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania polskiego rynku pracy na inżynierów. Poprzez wszystkie działania program przybliżał studentom i uczniom perspektywy rozwoju w branży hutniczej, ale dialog wymaga zawsze dwóch stron. Dlatego niezmiernie ważną częścią Programu było poznanie oczekiwań młodych ludzi względem rynku edukacyjnego i rynku pracy.
 
Efektywną realizację ostatniego celu umożliwiło badanie opinii studentów, przeprowadzone w ramach „ZainSTALuj się” na przestrzeni lutego i marca 2009 r. Badanie, w którym wzięło udział 980 studentów największych ośrodków akademickich kształcących umiejętności techniczne na Śląsku i w Małopolsce – Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej.
 
„Przeprowadzone w ramach Programu badania opinii pokazały, że większość przyszłych inżynierów planuje rozpoczęcie pracy po studiach w Polsce. Poprzez realizację Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się” chcemy pokazać młodym ludziom, jakie są możliwości pracy i rozwoju zawodowego w branży hutniczej.” – powiedział Andrzej Wypych, Dyrektor personalny ArcelorMittal Poland.
 
Badanie opinii studentów jak i wszystkie pozostałe działania przeprowadzone przez organizatorów Programu „ZainSTALuj się” podczas jego I edycji, stworzyły podstawy do dialogu pomiędzy studentami, uczelniami i pracodawcami. Dialogu, który przyczyni się do efektywnego budowania polityki kształtowania kompetencji w Polsce.
 
O Programie Edukacyjnym „ZainSTALuj się” mogę jedynie powiedzieć: dlaczego tak późno? Szkoda, że jestem już na V roku, bo bardzo chętnie wziąłbym w nim udział jeszcze raz. Na taką inicjatywę czekałem 4 lata. Ma bogatą ofertę i daje duże szanse, więc potencjalni członkowie w przyszłym roku sami zapukają do drzwi Klubu.” – powiedział Damian Gliński, Ambasador Klubu ArcelorMittal Politechniki Śląskiej.