Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biura karier pomocą w szukaniu pracy

Obecnie nikogo nie dziwi fakt funkcjonowania biur karier na uczelniach wyższych. Posiadają je zarówno uczelnie państwowe, jak i prywatne. Rokrocznie studenci korzystają z usług biur karier, traktując je jako istotną pomoc w szukaniu pracy, praktyk i staży.

Pierwsze biura karier powstały po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii i znane były pod nazwą Career Services. Potem pojawiły się w Irlandii, Kandzie, USA oraz Australii, czyli tam, gdzie funkcjonowała gospodarka wolnorynkowa. W latach 90. biura karier zaczęły pojawiać się w innych krajach europejskich, takich jak: Niemcy, Francja, Szwecja, Finlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Grecja, Węgry, Rumunia oraz Polska.

Jak funkcjonują w Europie

Biura karier w Finlandii finansowane są przez Ministerstwo Edukacji. Większe dotacje dostają te uczelnie, których absolwenci odnoszą sukcesy w znalezieniu pracy. Fińskie biura karier monitorują takie sytuację zawodową absolwentów. Z kolei w Niemczech jednostki te mają rolę bardziej doradczą i informacyjną. Skupiają się głównie na pomaganiu studentom w znalezieniu miejsc na odbycie semestralnych praktyk bądź rocznych kursów. Kilka państw europejskich, w tym Polska zostały wsparte dotacjami z Unii Europejskiej. UE wprowadziła także w biurach karier we Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce i we Włoszech różne programy edukacyjne, które koncentrują się wokół doradztwa zawodowego.

Biura Karier w Polsce

Zarówno przejście na system wolnorynkowy w Polsce, jak i znaczny wzrost studentów w Polsce spowodował wzmożenie poziomu bezrobocia. Okazało się, że tytuł magistra już nie gwarantuje znalezienia pracy, dlatego też pojawiła się konieczność stworzenia jednostki, która wsparłaby studentów w otrzymaniu posady.

Pierwsze biuro karier powstało w 1993 r. w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, wprowadzając początkowo wzorce brytyjskie. Kolejne biura powstały w 1997 roku, dzięki unijnemu programowi TEMPUS-PHARE oraz inicjatywie uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i Amsterdamie, Krajowego Urzędu Pracy i Ministerstwa Edukacji. W kolejnym roku powstała sieć biur karier, która obecnie liczy aż 100 placówek. Ma ona za zadanie wypracowanie wzorca funkcjonowania biur karier, a także szerzenia ich idei. Obecnie funkcjonuje 170 akademickich biur karier, które nastawione są na poradnictwo zawodowe. Znajdują się przede wszystkim w największych miastach akademickich Coraz więcej biur udziela wsparcia studentom określonych kierunków, ale także osobom niepełnosprawnym.

Czy warto?

Biura karier spełniają wiele zadań, które są istotną pomocą w szukaniu pracy. Główne ich cele to: przekazywanie przydatnych informacji na temat funkcjonowania rynku pracy, budowanie bazy pracodawców i studentów, zbieranie ofert pracy i staży, organizacja targów pracy, nauka studentów autoprezentacji, a także monitorowanie działań i osiągnięć zawodowych absolwentów na rynku pracy.

Duża konkurencja na rynku pracy powoduje, że warto przygotować się zawczasu do zaistnienia w nim. Wieloletnie doświadczenie biur karier może okazać się niezbędną pomocą w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, ale także w otrzymaniu ciekawej oferty stażu czy pracy.