Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego

Jeśli szukasz pomocy w odniesieniu sukcesu na rynku pracy- pomoże Ci w tym Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Biuro Karier oferuje:
– poradnictwo zawodowe – planowanie ścieżek karier, diagnozę predyspozycji zawodowych, pomoc w sporządzeniu CV i listu motywacyjnego, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
kursy i szkolenia z zakresu autoprezentacji, komunikacji, asertywności, negocjacji, zarządzania czasem, pracy zespołowej, zarządzania projektem, kreatywności, przedsiębiorczości i inne,
internetową bazę ofert pracy i CV
spotkania z firmami – klienci Biura mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami pracodawców w regionie, kraju, a także za granicą, organizujemy spotkania informacyjne, rekrutacyjne, wykłady, prelekcje i szkolenia prowadzone przez przedstawicieli pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bk.us.edu.pl oraz w siedzibie Biura Karier
Ul. Bankowa 5 (pok. 222 i 223)
40-007 Katowice
tel. 032 359 19 82 faks: 032 359 20 32