Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Biuro Karier AWF jest miejscem spotkań studentów z pracodawcami – łącznikiem między studentem, pracodawcą a Uczelnią. Regularnie informując o aktualnych ofertach pracy, praktyk i wolontariatu, organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz ciekawych wydarzeniach mających miejsce na Uczelni i poza nią, kładzie nacisk na aktywizację osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

Kto może skorzystać z naszych usług?

Przede wszystkim studenci i absolwenci AWF Warszawa, którzy chcą uzyskać: poradę zawodową, bieżącą informację o rynku pracy lub konkretną ofertę zatrudnienia czy stażu.

 

Czego mogą oczekiwać od Biura Karier?

 • indywidualnych konsultacji, których celem jest określenie potencjału zawodowego
 • wskazówek w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
 • udostępniania aktualnych oferty pracy, praktyk stażu i wolontariatu
 • informacji o szkoleniach i warsztatach organizowanych na uczelni i poza nią
 • spotkań z pracodawcami
 • informacji o aktualnych trendach i sytuacji na rynku pracy
 • udziału w Akademickich Targów Pracy JOBBING – http://www.jobbing.org.pl/
 

Parę słów o indywidualnych konsultacjach… Spotkanie z doradcą w karierze staje się okazją do spojrzenia na siebie przez pryzmat kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wartości oraz aspiracji w kontekście kariery zawodowej. Poznanie siebie – swoich mocnych i słabych stron, nauka profesjonalnego redagowania dokumentów kwalifikacyjnych, przyjrzenie się dotychczasowym i przyszłym wyborom zawodowym pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i zgodnych z własnym potencjałem decyzji zawodowych.

 

Zapraszamy do Biura Karier AWF Warszawa!

 • Określ swoje mocne strony i wykorzystaj je na rynku pracy
 • Zredaguj profesjonalne CV i list motywacyjny
 • Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zdobądź doświadczenie zawodowe już na studiach

00-968 Warszawa
ul. Marymoncka 34
tel. +48228348873
 
e-mail: biurokarier@awf.edu.pl