Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biznes i nauka – perspektywy na przyszłość

Termin: 26 czerwca 2012 r., godz. 15:00-17:00. Miejsce: Klubokawiarni Chłodna 25, ul. Chłodna 25 (róg Żelaznej), Warszawa

Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie to cykl spotkań poświęconych idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Spotkania realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w od 2006 roku skierowane są do przedstawicieli świata biznesu, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych. Celem spotkań jest inicjowanie dyskusji publicznej na tematy związane z CSR oraz stworzenie platformy wymiany opinii i doświadczeń między trzema sektorami.

 

Debata „Biznes i nauka-perspektywy na przyszłość” odbędzie się 26 czerwca 2012 r. w Warszawie. W ramach debaty zaproszeni goście będą zastanawiać się nad tym, jakie perspektywy zawodowe mają polscy absolwenci, czy ich kompetencje są spójne z oczekiwaniami biznesu, jaka jest jakość szkolnictwa wyższego, czy biznes powinien pomagać młodym ludziom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy, a także czy istnieje współpraca pomiędzy biznesem a światem nauki.

 
Zagadnienia do dyskusji:

·         perspektywy zawodowe polskich absolwentów

·         czy kompetencje absolwentów są spójne z oczekiwaniami biznesu?

·         jaka jest jakość szkolnictwa wyższego w Polsce?

·         czy biznes powinien pomagać młodym ludziom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy?

·         czy istnieje współpraca pomiędzy biznesem a światem nauki?

 
 
Zaproszeni goście:

·         Magdalena Andrejczuk, Koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

·         Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta

·         Prof. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa

·         Aleksandra Leśniańska, Shell

·         Dominika Staniewicz, Business Centre Club

 
 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, udział należy potwierdzić na adres biuro@fob.org.pl.

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku! 
 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Od 2000 roku prowadzimy liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.