Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biznes wspiera naukę

1 lipca odbędzie się uroczyste wręczenie Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences. Inicjatorami konkursu są teleinformatyczna firma Ericpol Telecom i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wartość Nagrody wynosi 20 tys. zł i jest to jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych w Polsce za osiągnięcia
w dziedzinie matematyki.

Laureatem konkursu na wybitną pracę doktorską z obszaru nauk matematycznych został Jakub Gismatullin, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego, którego nagrodzono za pracę pt. „G-zwartość i grupy”, przygotowaną pod kierownictwem prof. Ludomira Newelskiego. Tegoroczna, druga już edycja Nagrody, objęła swym zasięgiem Polskę, Białoruś, Czechy, Estonię, Łotwę, Słowację, Ukrainę i Węgry. Z 20 zgłoszonych prac Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele PTM i firmy Ericpol, wyłoniło także czterech nominowanych: Radosława Adamczaka (Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki), Sławomira Dinewa (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki), Paulinę Grzegorek (Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki), Jana Stovicka (Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Algebry).
 
Spotkanie z laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha oraz przedstawicielami firmy Ericpol Telecom i Polskiego Towarzystwa Matematycznego odbędzie się 1 lipca o godzinie 10.30, w sali nr 102 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Kurta Obitza 1.
 
Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha została ustanowiona w 2008 r., jako wspólna inicjatywa firmy teleinformatycznej Ericpol Telecom i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jej głównym celem jest wsparcie finansowe dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, propagowanie i popularyzacja matematyki oraz promocja dorobku polskiej myśli matematycznej, a także postaci Stefana Banacha w świecie. Tegoroczna Nagroda zostanie wręczona podczas IV Forum Matematyków Polskich odbywającego się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 

Więcej informacji o laureacie, nominowanych i pracach oraz konkursie znajdą Państwo na stronie www.banachprize.org.