Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Biznes z akademickim rodowodem

Gospodarka oparta na wiedzy to przyszłość. Zamiast tradycyjnego produktu towarem jest tu know-how oraz informacja, a fabrykami… uniwersytety i politechniki. Pora zatem bliżej spojrzeć na przedsiębiorczość akademicką, czyli pomysł na udany biznes w XXI wieku.

W jednym z głównych programów rozwojowych Unii Europejskiej, jakim jest strategia lizbońska, podstawowe znaczenie ma gospodarka oparta na wiedzy. Ważnym elementem jej rozwoju jest rozrost nowoczesnych technologii oraz poszukiwanie dróg efektywnego transferu wiedzy do przemysłu. Przedsiębiorczość akademicka, gdyż o niej mowa, jest nieodzownym elementem tego rynku. Podnosi ona potencjał intelektualny i techniczny uczelni. Z drugiej zaś strony to dzięki niej młodzi ludzie mogą przygotować się do wejścia na rynek pracy. Przykładem „akademickiego biznesu” są parki technologiczne czy inkubatory wspierające indywidualne przedsięwzięcia studentów oraz wykładowców.
 
Bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania własnej działalności
Początki są zawsze najtrudniejsze, dlatego przyszłym przedsiębiorcą z pomocą przychodzi Unia Europejska. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest szereg programów szkoleniowych dostosowanych do wymogów dzisiejszego rynku. Przykładem takiego programu może być projekt „Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy”, w którym to studenci, absolwenci i doktoranci z województwa łódzkiego będą mieli okazję spełnić swoje marzenia o założeniu własnej firmy. Przyszli przedsiębiorcy dzięki kursom poznają tajniki akademickiego biznesu z praktycznego punktu widzenia.
Głównym celem projektu „Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy” jest zwiększenie motywacji uczestników do zakładania własnej działalności gospodarczej oraz promowanie szeroko pojętej przedsiębiorczości akademickiej. Wiedza przekazywana w czasie sesji szkoleniowych będzie pomocna młodym ludziom w planowaniu a następnie uruchomieniu własnej działalności. W programie przewidziano szczegółową analizę zasad tworzenia efektywnego biznes planu, wyboru źródła i możliwości finansowania biznesu, budowania strategii marketingowej firmy czy kształtowania umiejętności menedżerskich. Jednym z kluczowych punktów szkolenia będą zagadnienia dotyczące działalności firmy typu spin off/spin out – typowej dla przedsiębiorczości akademickiej formy aktywności biznesowej.
 
 
Spin off i spin out
Pojęcia spółek spin off i spin out stanowią nurt przedsiębiorczości akademickiej. Według Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy spin off i spin out to tzw. firmy odpryskowe, które powstały na drodze usamodzielniania się pracowników przedsiębiorstwa macierzystego. Przedsiębiorstwo macierzyste to najczęściej szkoła wyższa bazująca na osiągnięciach swoich pracowników oraz wykorzystująca swoje zaplecza w postaci laboratoriów, pracowni. Moment, w którym wyspecjalizowana kadra postanawia odłączyć się od uczelni to etap zakładania firmy spin off. Samodzielni pracownicy zakładają własne formy i dochodzi w ten sposób do komercjalizacji ich wiedzy. Gdy jednak pracownik postanawia cały czas korzystać ze wsparcia rodzimej uczelni wybiera formę spin out, która umożliwia mu prowadzenie biznesu w oparciu dalsze korzystanie z kapitałowych lub operacyjnych zasobów jednostki naukowej. Firmy spin off i spin out w długiej perspektywie są dziś najbardziej dochodową drogą komercjalizacji myśli naukowej. Mówiąc krótko, wiedza to produkt, który można sprzedać i który w XXI wieku staję się coraz bardziej pożądanym towarem. Aby kompetencje techniczne mogłyby być w pełni wykorzystane i wymierne w postacie zysku dla przedsiębiorcy niezbędna jest wiedza biznesowa. Do wypromowania i sprzedania produktu kluczowe są interdyscyplinarne kompetencje. Wśród nich: przygotowanie menedżerskie, techniki sprzedażowe, kształtowanie wizerunku firmy, aspekty formalno- prawne, pozyskiwanie dotacji na działalność to wszystko po to aby przedsięwzięcia zakończyło się z sukcesem.

Własny biznes w zasięgu ręki
Wszystkich studentów, absolwentów oraz doktorantów zachęcamy do skorzystania z możliwości rozkręcenia własnego biznesu. W obliczu niepewnego rynku pracy założenie firmy może być doskonałą alternatywą. Warto zatem skorzystać z możliwości jakie daje nam Zjednoczona Europa i wziąć udział w bezpłatnych programach szkoleniowych dla przyszłych przedsiębiorców takich jak „Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy”. Sukces jest w zasięgu ręki. Wystarczy po niego sięgnąć.
 
O projekcie „Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy”
Projekt „Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Priorytetu Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania – 8.2.1 Wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Podmiotem realizującym jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt ruszył w lutym 2010; zaś pierwsze szkolenie zaplanowane są już na kwiecień. W szkoleniach mogą wziąć udział studenci, absolwenci do 12 miesiąca od ukończenia studiów oraz doktoranci zamieszkali na terenie województwa łódzkiego. Więcej informacji na stronie: www.vip.paip.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu: Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 (tel. 042 255 52 63)