Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bonifikata na grunty

Taka sama zniżka jak na wykup mieszkań będzie obowiązywała na wykup gruntów od gminy lub skarbu państwa. Jeżeli lokal zostanie sprzedany w ciągu 5 lat od chwili nabycia, bonifikatę trzeba będzie zwrócić.

Dotychczas wynajmujący mieszkania od gminy lub skarbu państwa korzystali ze zniżek przy wykupie zajmowanych lokali. Wielkość bonifikaty zależna jest od uchwały gminy i obowiązuje dla wszystkich mieszkań na jej terenie (zazwyczaj jest to 80-90 % wartości mieszkania ). Dotychczasowe przepisy nie precyzowały zakresu bonifikaty. Zdarzało się, że lokator musiał płacić za grunt cenę rynkową. Rząd w skierowanym do Sejmu projekcie, zaproponował, aby bonifikata obejmowała wszystkie składniki związane z mieszkaniem, czyli również udział w części wspólnej budynku i w gruncie.
Ale to nie koniec zmian. Do tej pory lokator, który sprzedał wykupione mieszkanie w ciągu pięciu lat od chwili nabycia, musiał zwrócić bonifikatę, chyba że przekazał mieszkanie rodzinie, która mogła je odsprzedać bez obciążeń. Obecny projekt będzie zobowiązywał do zapłaty bonifikaty także rodzinę. W uzasadnionych przypadkach rada gminy będzie mogła zrezygnować z żądania zwrotu bonifikaty.
 
Źródło informacji: www.me-mieszkania.pl