Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Branża FMCG poszukuje młodych talentów

Branża FMCG to sektor, który dynamicznie się rozwija i potrzebuje nowych pracowników – według raportu „Ocena wpływu ograniczenia handlu w niedziele”, opublikowanego w 2019 roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w naszym kraju działa 106 377 placówek handlu detalicznego: 98 748 tzw. małoformatowych, 3281 supermarketów, 4004 dyskonty i 341 hipermarketów. To ogromny rynek, który potrzebuje pracowników – firmy z tej branży inwestują w młode talenty, organizując programy praktyk i staży.

Zapotrzebowanie na pracowników w branży FMCG i retail jest ogromne – jak wynika z raportu Hays Poland, aż 90 proc. firm z tego sektora planuje zatrudnić nowych pracowników w 2020 roku. Niewielu mniej badanych (88 proc) uważa, że może borykać się z problemami kadrowymi. Powodem tego zjawiska ma być trudność znalezienia osób o odpowiednich kompetencjach. Z tego względu pracodawcy z branży FMCG organizują programy praktyk i staży dla studentów różnorodnych specjalności – oferty dopasowane do swoich potrzeb znajdą zarówno ekonomiści i finansiści, jak i osoby studiujące kierunki związane z marketingiem, zarządzaniem, prawem, logistyką, a nawet informatyką. Według raportu Hays Poland tym, co pomaga pracodawcom z branży FMCG i retail w przyciąganiu kandydatów, są możliwości rozwoju kariery  (54 proc.), rozpoznawalność firmy (50 proc.) oraz praca pełna wyzwań (48 proc.). Dużym zainteresowaniem cieszą się również benefity pozapłacowe – do najczęściej wymienianych należą opieka medyczna, samochód służbowy czy możliwość pracy elastycznej i zdalnej. Jakie możliwości rozwoju daje branża FMCG i retail?

Branża idzie z duchem czasu

Dynamiczny rozwój technologiczny wpływa również na sektor FMCG – transformacja cyfrowa zmieniła doświadczenie zakupowe potencjalnego klienta, w związku z tym sposób, w jaki firmy angażowały klientów, również musiał ulec ewolucji. Jak podkreślają eksperci Hays Poland, znaczący wzrost popularności sklepów internetowych zupełnie zmienił schematy zakupowe. Jednym z nich jest tzw. efekt odwróconego ROPO (research offline, purchase online) – potencjalny klient zapoznaje się z produktem w tradycyjnym sklepie, ale zakupu dokonuje już online. Natomiast w SOPO (see offline, purchase online) klient pojawia się w sklepie tylko celem zobaczenia/przymierzenia produktu. Zmiana schematów i przyzwyczajeń zakupowych klientów spowodowała rozwój tzw. głębokiej sprzedaży detalicznej, do której potrzebne jest zbieranie wiedzy na temat klientów i jej analizowanie celem personalizacji oferty i przekazu reklamowego pod względem indywidualnych preferencji. Postępujące zmiany technologiczne w branży FMCG potwierdza także raport „e-commerce Trends 2020”, w którym wzięto pod lupę dwanaście trendów, które w najbliższym czasie mają decydować o przyszłości tego sektora. Według ekspertów, którzy wzięli udział w badaniu, rozwój technologiczny będzie skupiał się wokół uatrakcyjnienia i ułatwienia konsumentom procesu zakupowego, czemu mają służyć m.in.: płatności mobilne, social selling, sztuczna inteligencja czy voice commerce.

Obsługa klienta najważniejszym doświadczeniem zakupowym

Branża FMCG i retail dynamicznie się zmienia, ale nadal bardzo istotną rolę odgrywa w niej obsługa klienta. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez spółkę Qualtrics, aż 85 proc. konsumentów wskazało, że doskonała obsługa klienta to coś, co decyduje o całości doświadczenia zakupowego. Klienci mają pod tym względem wysokie wymagania – 81 proc. ankietowanych zadeklarowało, że oczekuje od marek, aby wykraczały poza utarte standardy i schematy, tworząc nowe oferty, czy podejmując różnorodne działania promocyjne. Aby sprostać tym wymaganiom, firmy z branży FMCG i retail inwestują w rozwój kadr, m.in. poprzez szkolenia mające na celu doskonalenie kompetencji miękkich.

Jak przygotować CV?

Interesuje Cię kariera w branży FMCG retail i znalazłeś wymarzoną ofertę? Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – najczęściej jest to CV, które stanowi podstawę procesu rekrutacji, niektórzy pracodawcy proszą także o przesłanie listu motywacyjnego, choć obecnie jest to coraz rzadziej stosowana praktyka. Rekrutacja idzie z duchem czasu, dlatego też część firm zamiast tradycyjnego CV przyjmuje także link do profesjonalnego profilu kandydata na serwisie LinkedIn czy Goldenline. Przygotowanie CV powinniśmy zacząć od dokładnego zapoznania się z ofertą, na którą chcemy aplikować, i oczekiwaniami, jakie pracodawca ma wobec potencjalnego kandydata. Dobre CV ma być zwięzłe, zawierać tylko potrzebne informacje – konkretne dane na temat naszego wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia i umiejętności. Dokument ten powinien być przede wszystkim przejrzysty, dlatego należy unikać stosowania zbyt dużej ilości kolorów, różnorodnych fontów, niestandardowych krojów czcionek.

Assessment Center

Gdy nasze CV zainteresuje rekrutera, następnym etapem jest zazwyczaj wstępna rozmowa telefoniczna, część pracodawców prosi również o wypełnienie testów online, które sprawdzają np. poziom naszych kompetencji językowych. Kolejnym krokiem w rekrutacji w branży FMCG i retail jest często assessment center – jest to wieloetapowy proces oceny kompetencji kandydatów, którzy muszą zmierzyć się z konkretnymi zadaniami i wyzwaniami. Podczas sesji AC uczestników obserwują tzw. asesorowie, którzy oceniają zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie uczestników. Czego można spodziewać się podczas assessment center? Na ten etap rekrutacji trudno się w pełni przygotować, ponieważ nie znamy dokładnego zakresu ćwiczeń, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć podczas sesji. Często spotykane rodzaje rodzaje zadań w ramach assessment center to koszyk zadań, case study, prezentacja, rozmowa w oparciu o kompetencje czy dyskusje w grupach. Każdy z typów ćwiczeń sprawdza inne umiejętności kandydatów. Koszyk zadań testuje kompetencje kierownicze, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność, organizację pracy (w tym ustalanie priorytetów i delegowanie zadań) czy decyzyjność. W ramach case study uczestnicy są zazwyczaj proszeni o znalezienie rozwiązania konkretnego problemu, który w wielu przypadkach ma rzeczywiste odniesienie do życia firmy. Ten rodzaj ćwiczenia podczas AC służy najczęściej sprawdzeniu wymaganych na danym stanowisku kompetencji twardych, takich jak umiejętność analizy czy specjalistyczna wiedza i jej zastosowanie w praktyce. Kolejnym wyzwaniem, z jakim możemy spotkać się na tym etapie rekrutacji, jest prezentacja, którą uczestnicy przygotowują na podstawie otrzymywanych materiałów, i wygłoszenie ich przed asesorami To zadanie, które sprawdza przede wszystkim umiejętność pracy pod presją czasu, selekcji informacji czy zdolność przekonywania i podejmowania dyskusji ze słuchaczami. Umiejętność prowadzenia polemiki jest sprawdzana także w ramach dyskusji grupowej – biorą w niej udział wszyscy uczestnicy danej sesji assessment center. Jedną z form, która sprawdza umiejętności miękkie i dopasowanie kandydata do zespołu, jest także rozmowa oparta o kompetencje – rekruter zadaje pytania dotyczące konkretnych zachowań uczestnika w przeszłości, np. w sytuacji konfliktowej w zespole. Podczas assessment center oprócz wymienionych typów zadań, możemy zostać poproszeni także o uzupełnienie testów kompetencyjnych lub psychologicznych.


Branża FMCG i retail daje szerokie możliwości rozwoju studentom i absolwentom wielu kierunków studiów – odnajdą się tu osoby zainteresowane marketingiem, sprzedażą, logistyką, finansami, ekonomią, prawem czy IT. Firmy z tego sektora inwestują w młodych ludzi, organizując programy praktyk i staży. Jest to świetna okazja na zdobycie pierwszego doświadczenia, doskonalenie kompetencji i związanie się na dłużej z perspektywiczną branżą

 

Autor: Pola Szczepańska