Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Buduj swoją karierę z nami! Strabag Polska

Jesteśmy międzynarodową firmą i zatrudniamy pracowników ponad 85 różnych narodowości. Praca ponad granicami i otwarty dialog są istotnymi elementami naszej kultury organizacyjnej, a strategia planowania personelu i ciągłe doskonalenie zawodowe są dla nas podstawą. Młodzi ludzie mają możliwość zdobywać u nas doświadczenie poprzez międzynarodowe kontakty. Czy to początkujący w swoim zawodzie, czy doświadczeni specjaliści: obok gruntownego kształcenia specjalistycznego oferujemy indywidualne możliwości rozwoju.