Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Buduj z nami nowe kadry liderów społecznych zmian! Przystąp do programu Ambasadorów CSR!

Program Ambasadorstwa CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi chcących nie tylko zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim działać na rzecz swojego środowiska lokalnego! Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Działając w programie wspierasz ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Masz możliwość działania na rzecz zmian społecznych w swoim regionie. Edukuj innych razem z nami! Buduj społecznie odpowiedzialny biznes!

CSR to zasady funkcjonowania biznesu w społeczeństwie, które przejawiają się na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego, pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnej.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie Ambasadorów CSR?

Jest to jedyny w Polsce tak prestiżowy program edukacyjny dotyczący CSR!

Ambasadorzy CSR będą:
– uczestniczyć w seminariach, spotkaniach z praktykami i teoretykami zajmującymi się CSR
– mieć kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych z całej Polski
– organizować wydarzenia edukujące o CSR w swoich środowiskach lokalnych
– uczestniczyć w licznych szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach dotyczących CSR
– nawiązywać nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi CSR
– otrzymywać bezpłatne publikacje
– uczestniczyć w wydarzeniach jako przedstawiciele LOB
– mieć kontakt z polskimi start up, których podstawą są zasady CSR

Ponadto, najaktywniejsi Ambasadorzy CSR mają szansę na:
-atrakcyjne nagrody-płatny staż w firmie partnerskiej LOB-płatny staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej i najstarszej organizacji pozarządowej w Polsce promującej CSR

– uczestnictwo w programie „Staże w CSR-ze”-uczestnictwo w programie Mentorów LOB (w roku akademickim 2015/2016)

Rekrutacja trwa do 22 października 2014 r.!

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź na www.lob.org.pl (zakładka: Program Ambasadorów CSR)
oraz
www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu
lub napisz do nas na adres: aleksandra.nowak@fob.org.pl lub piotr.sobolewski@fob.org.pl

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partnerzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PGNiG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Orange

Patron honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki

Patroni medialni: CR Navigator, Manko.pl, Kariera.com.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, biznes.pl, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, studentnews.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową
w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.