Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Cały tydzień dla młodych!

Od 3 do 10 czerwca trwa Europejski Tydzień Młodzieży. W ramach projektu będzie można wziąć udział w licznych warsztatach i imprezach oraz poznać unijny program, dzięki któremu można zdobyć dofinansowanie swojego pomysłu.

„Włącz się!” to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Jego motywem przewodnim będzie praca z młodymi ludźmi o mniejszych szansach, czyli niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, zagrożonymi patologiami, mieszkającymi na wsi . Pojawią się także elementy promujące różnorodność kulturową, jak również szeroka akcja informacyjna na temat możliwości dofinansowania oferowanego przez Program Młodzież w Działaniu. Dzięki niemu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą zorganizować wymianę z zagraniczną grupą, wyjechać na wolontariat, a także działać lokalnie z przyjaciółmi z własnego podwórka.

Wśród wydarzeń inaugurujących Tydzień w Warszawie znajdą się liczne warsztaty artystyczne otwarte dla szerokiej publiczności, występy młodzieżowych grup teatralnych, pokazy filmów ze zrealizowanych projektów, a także „żywa biblioteka”, czyli szansa na bezpośrednie konsultacje z ekspertami Programu. W czasie Europejskiego Tygodnia Młodzieży chcemy zaprezentować osiągnięcia Programu, stworzyć młodzieży szansę wymiany doświadczeń. Dla tych, którzy podczas wydarzeń Tygodnia zetkną się z Programem po raz pierwszy będzie to doskonała inspiracja do działania w przyszłości.
Do udziału w Europejskim Tygodniu Młodzieży zaproszona została przede wszystkim młodzież, a także pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele samorządów, dziennikarze oraz wszyscy zainteresowani problematyką europejską i młodzieżową.

Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Młodzieży już po raz trzeci. W tym roku wydarzenia związane z Tygodniem odbędą się w dniach 3 – 10 czerwca. Przedsięwzięcie ma charakter ogólnoeuropejski, a za organizację tego wydarzenia w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu oraz jej Ośrodki Regionalne i Punkty Informacyjne.

Więcej informacji na stronie http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/739/