Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Centralne Biur Certyfikacji Krajowej nagrodziło najlepsze uczelnie

Marcin Andrzejewski o Gali Finałowej Konkursów Branżowych – rozmowa z Dyrektorem Programowym Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej


Panie Marcinie, wczoraj 26 stycznia br. się gala wręczenia nagród laureatom konkursów branżowych. Jaka idea przyświecała organizacji Gali Finałowej Konkursów Branżowych?

Organizując Galę zależało nam na uroczystym uhonorowaniu, wyłonionych w poszczególnych konkursach branżowych, podmiotów gospodarczych roku. Oczywiście mogliśmy tylko przyznać certyfikaty i wysłać je pocztą lub kurierem do laureatów. Zdecydowaliśmy się postąpić inaczej i pokazać nagrodzonym podmiotom, że są dla nas istotni i doceniamy ich pracę.

 

W jakim celu Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej organizuje konkursy branżowe?

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej jest instytucją, która wspiera polskie firmy i instytucje poprzez nadawanie wybranym podmiotom certyfikatów. Konkursy służą wyłonieniu elity polskich podmiotów gospodarczych. Przyznane nagrody mają nie tylko charakter prestiżowy. Certyfikaty, statuetki i wyróżnienia specjalne Centralnego Biuro Certyfikacji Krajowej stanowią wyraz docenienia, promocji działalności, a jednocześnie są rekomendacją usług, produktów oraz ofert nagrodzonych podmiotów. Ponadto ich otrzymanie wiąże się z możliwością wykorzystywania specjalnego logotypu i tytułu w prowadzonych działaniach marketingowych.

 

Wśród sześciu nagrodzonych kategorii jedna dotyczy Uczelni Roku. Pozostałe kategorie adresowane są do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Skąd wśród nich podmiot z branży edukacyjnej?

Zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs na Uczelnię Roku, gdyż zdajemy sobie sprawę z wagi oferty edukacyjnej uczelni wyższych. Im lepsza oferta, tym łatwiej absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, tym większą wiedzę i kwalifikację będą posiadać potencjalni pracownicy poszczególnych podmiotów gospodarczych. Im lepiej zostaną wykształceni, tym bardziej przełoży się to w przyszłości na polską gospodarkę. To właśnie studenci i absolwenci będą potem odpowiadać za prosperowanie polskich podmiotów gospodarczych.

 
Co zadecydowało o wyborze laureatów w kategorii Uczelnia Roku 2011?

Uczelnia Wyższa Roku 2011 to instytucja, zapewniająca swoim studentom bogatą ofertę merytoryczną oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę. Wyróżnia się nowoczesnym zapleczem naukowym, jak i komfortowymi warunkami sprzyjającymi pogłębianiu wiedzy studentów. Uczelnia Roku 2011 to przede wszystkim uczelnia, której absolwenci nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na obecnym, wymagającym rynku pracy.

 
Jaki jest sposób zgłaszania uczelni wyższych do konkursu Uczelnia Roku?

Procedura zgłaszania firm i instytucji do konkursów branżowych uwzględnia samodzielne zgłaszanie się przez poszczególne podmioty gospodarcze, po spełnieniu wstępnych wytycznych. Drugą opcją jest zaproszenie do udziału w konkursie kierowane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej do podmiotów wyróżniających się na polskim rynku swoją działalnością lub osiągnięciami, a także po otrzymaniu rekomendacji ich kontrahentów bądź partnerów biznesowych.