Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Certyfikacja Top Employers – wyznacznik zaangażowanego pracodawcy

Na temat certyfikacji Top Employers, jej znaczenia dla firmy i pracowników, wymaganiach, jakie muszą spełnić organizacje ubiegające się o certyfikat, rozmawiamy z Katarzyną Konieczną, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

 

Polski Program Top Employers doczekał się już 12. edycji. Dlaczego ten certyfikat jest tak ważny dla pracodawców?

Tegoroczna edycja programu Top Employers w Polsce zaowocowała przyznaniem certyfikatu 67 organizacjom. 12 lat temu tytuł Top Employer uzyskało 14 pracodawców. Zainteresowanie programem wzrasta z roku na rok, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Dzięki certyfikatowi Top Employer organizacja uzyskuje cenne informacje na temat stopnia zaawansowania praktyk HR, wzmacnia swoją markę i rozpoznawalność, staje się dla kandydatów pracodawcą z wyboru. Ponadto firmy mają również szansę na dostosowanie swoich praktyk i procesów HR do światowych trendów, zaś dostęp do raportów daje możliwość porównania swoich wyników z wynikami innych certyfikowanych pracodawców. I wreszcie, podczas wielu spotkań i wydarzeń organizacje mają szansę dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wymieniać doświadczeniami. Tytuł Top Employer jest wykorzystywany do budowania wizerunku pracodawcy poprzez używanie znaku certyfikacji w mediach społecznościowych, na portalach kariery, w prezentacjach, czy w biurze.

 

Jakie warunki muszą spełnić firmy, aby móc ubiegać się o certyfikację Top Employers?

Do badania mogą przystąpić firmy, które zatrudniają minimum 250 pracowników w danym kraju, bądź są częścią międzynarodowej organizacji, która zatrudnia więcej niż 2 500 pracowników na świecie. Drugim, niezwykle istotnym warunkiem, jest posiadanie zaawansowanych praktyk HR. Proces certyfikacji przebiega w czterech etapach i jest bardzo skrupulatny. Pierwszym etapem jest wypełnienie Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR, zawierającego ok. 400 pytań. Kolejnym etapem jest walidacja, czyli spotkanie z audytorem w celu weryfikacji odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu. Następny krok to certyfikacja. Jeśli organizacja uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów, uzyskuje certyfikat Top Employer. I ostatni etap to uzyskanie dostępu do wnikliwych raportów z wynikami i możliwość porównania z innym firmami.

 

Top Employers Institute bada pracodawców pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej – na jakie czynniki najbardziej zwraca się uwagę podczas certyfikacji?

Dzięki własnej metodologii – jednolitej na wszystkich kontynentach – organizacje biorące udział w programie mogą być obiektywnie ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej oraz uzyskać obiektywny banchmark. Badanie obejmuje wszystkie etapy cyklu życia pracownika w firmie, począwszy od rekrutacji, wdrożenia do firmy po możliwości rozwoju i sukcesji, zarządzanie wynikami, budowanie zaangażowania, jak również elementy kultury organizacyjnej, wartości, komunikacja, różnorodność, well-being, zrównoważony rozwój, czy komunikowane unikalnej oferty dla pracownika (Employee Value Proposition – EVP). W kwestionariuszu pracodawcy znajdą także pytania dotyczące strategii personalnej, projektowania pracy, technologii, Employer Brandingu czy zarządzania zmianą.

 

W jaki sposób są weryfikowane Kwestionariusze Najlepszych Praktyk HR, uzupełniane przez pracodawców?

Weryfikacja odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu odbywa się podczas walidacji, czyli spotkania z udziałem audytora HR. Zwykle w takim spotkaniu, po stronie organizacji, biorą udział osoby odpowiedzialne za wypełnienie badania, które mają największą wiedzę z danego tematu. Celem tego etapu jest zapewnienie, że odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu dokładnie odzwierciedlają praktyki i warunki pracy pracowników wewnątrz organizacji. Sprawdzając spójność interpretacji i proaktywnie korygując potencjalne błędy lub niejasności, Top Employers Institute zapewnia, że wszystkie przedłożone do certyfikacji dane są prawidłowe i wiarygodne.

Ponadto niektóre pytania wymagają potwierdzenia odpowiednimi dokumentami.

 

W świetle przeprowadzonego badania, jakie są najważniejsze cele pracodawców w polityce personalnej?

Co roku pytamy organizacje o priorytety ich polityki personalnej. Od 4 lat na miejscu pierwszym w Polsce jest wspieranie zmian organizacyjnych i kulturowych. Na miejscu drugim, w programie TE2021 uplasowało się zaangażowanie pracowników, zaś trzecim priorytetem jest rozwój przywództwa.

Ponadto pracodawcy stawiają na rozwój technologii, dbanie o employee experience, czyli doświadczenia pracowników, podczas całej podróży pracownika w organizacji, czy budowanie marki pracodawcy (Employer Branding).

 

Co dla potencjalnego pracownika oznacza fakt, że firma posiada certyfikat Top Employer?

Certyfikat Top Employer oznacza zapewnienie stabilnych warunków pracy, możliwości rozwoju, bogatą ofertę benefitów dopasowaną do cyklu życia pracownika, uważne wsłuchiwanie się w głos pracowników. Dla kandydatów oznacza to, że aplikując do Top Employers, ubiegają się o pracę u pracodawcy, który wierzy, że to ludzie tworzą organizację.

Certyfikat Top Employer potwierdza nieustanne zaangażowanie pracodawcy we wdrażanie najbardziej innowacyjnych praktyk w zakresie HR, projektowania programów rozwojowych o najwyższych standardach i tworzenia pozytywnego środowiska pracy dla wszystkich pracowników