Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Certyfikowany finansista

Coraz więcej osób planujących karierę w branży finansowej inwestuje w międzynarodowe certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności z zakresu tej dziedziny. Jakie to dokumenty i czy rzeczywiście otwierają okno na świat finansów?

Chodzi o certyfikaty, których uzyskanie gwarantuje lepszą pracę i wyższe zarobki, i które coraz częściej wymagane są przy rekrutacji na stanowiska takie jak dyrektor czy kontroler finansowy, jak również CFO (Chief Financial Oficer), czyli dyrektor finansowy. Osoby, które pochwalić się mogą jednym z tych międzynarodowych dokumentów, liczyć mogą na wynagrodzenie wyższe o kilkanaście procent, a także szybszy awans oraz karierę przekraczającą granice Polski.


ACCA i CIMA dla finansistów


ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. – Stanowi potwierdzenie  dogłębnego zrozumienia kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i ryzyka, konkretnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. To także oznaka ambicji i chęci rozwoju.  Wszystko to sprawia, że studenci i członkowie z powodzeniem  rozwijają swoją karierę w międzynarodowych przedsiębiorstwach – mówi o certyfikacie Joanna Korepta, ACCA Coordinator z LondonSAM Polska. Czy uzyskanie certyfikatu możliwe jest także dla studentów? Odpowiada Patrycja Herda – Niszcz z Ernst & Young Academy of Business: – Uczestnikami kursu ACCA mogą zostać absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość rachunkowości i finansów. Warto również wiedzieć, że studenci kierunków ekonomicznych mogą ubiegać się w ACCA o zwolnienie z kilku pierwszych egzaminów. – Pozwoli im to na skrócenie nauki i obniżenie kosztów – w przypadku ACCA jest to 3 z 14 egzaminów – mówi Katarzyna Misiak, Head of Marketing BPP Professional Education.

CIMA, organizowana przez Chartered Institute of Management Accountants, to produkt skierowany również dla osób wiążących swą karierę zawodową z finansami, lecz chcących pracować w controllingu (rachunkowości zarządczej). – Aby zdobyć te kwalifikacje, należy zdać 15 egzaminów, co zajmuje średnio 2,5 roku – wyjaśnia dr Aneta Hryckiewicz, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego  i Dyrektor ds. Programowych w Instytucie Rozwoju Biznesu oraz CFA Programme Director. – CIMA to dużo więcej niż księgowość – to szczególnie umiejętność interpretacji, analizy, planowania, podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Egzaminy opierają się na realnych sytuacjach biznesowych, takie praktyczne podejście do wiedzy ułatwia jej wykorzystanie w pracy zawodowej. Jako specjalista z pogranicza IT oraz finansów często modeluję rozwiązania wdrażane później w praktyce – mówi o specyfice egzaminu Anita Jastrzębska, absolwentka CIMA, obecnie Project Manager w firmie Mineral Midrange, która do egzaminu CIMA przygotowywała się w BPP Professional Education. Tu również nie ma żadnych progowych wymogów dla kandydatów, którzy chcą przystąpić do egzaminów CIMA. Podobnie jak w przypadku certyfikatu ACCA, również w przypadku CIMA, studenci ekonomii i finansów mogą liczyć na zwolnienie z 5 egzaminów. Warto podkreślić, że niewątpliwie rozpoczęcie ACCA, czy CIMA jeszcze na studiach bardzo pomaga w znalezieniu pierwszej pracy, czy stażu. – Wyróżnia to znacząco CV takiego kandydata na tle kilkuset innych CV absolwentów wyższych uczelni, uczestniczących w procesie rekrutacji – uważa Katarzyna Misiak.


CFA dla inwestorów


Osoby, które myślą o pracy w instytucjach finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne, bądź domy maklerskie, mogą już na etapie studiów przystąpić do egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst). – Jest to jeden z najtrudniejszych certyfikatów do zdobycia w sektorze finansowym. Proces zdobycia tych kwalifikacji to ok. trzech lat – mówi dr Aneta Hryckiewicz. CFA to trzy poziomy zaawansowania i testy odbywające się w języku angielskim. Co trzeba umieć? – Egzaminy sprawdzają takie aspekty, jak: etyka, ekonomia, matematyka finansowa, zarządzanie portfelami, wycena przedsiębiorstw, wycena papierów wartościowych, finanse przedsiębiorstw – podkreśla. Samo wyuczenie się wzorów nie pomoże nam jednak zdać egzaminu – Trudność polega na tym, iż sprawdzana jest w dużym stopniu wiedza praktyczna, a nie teoretyczna – wyjaśnia. Specyfikę tych egzaminów Katarzyna Misiak, Head of Marketing BPP Professional Education, charakteryzuje w sposób następujący: – Aby zdobyć dyplom CFA, należy zdać egzaminy na trzech poziomach. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności jest określony w programie nauczania, tzw. „curriculum”, ustalonym przez Instytut CFA, i zawiera takie elementy, jak: etyka, narzędzia inwestycyjne, wycena aktywów czy zarządzanie portfelem inwestycyjnym.


CIA dla audytora, CIM dla zarządzania


CIM (The Chartered Institute of Marketing) jest największą na świecie organizacją zrzeszającą osoby pracujące w marketingu. – Program CIM daje doskonałą możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy marketingowej. Pozwala to na lepsze zrozumienie narzędzi marketingowych. Nie da się ukryć, że program jest niezwykle wymagający. Warto jednak zainwestować swój czas i energię, ponieważ dzięki CIM można zyskać wiele praktycznych umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy marketingowców – mówi Anna Wrońska, Product Manager Schneider Electric Polska, która odbyła kurs przygotowujący do CIM w BPP Professional Education. Z kolei zdobycie CIA to okazja do udowodnienia wiedzy z zakresu audytu. – CIA to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Osoby z tym dyplomem mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami efektywnego zarządzania ryzykiem oraz znajomością zasad działania systemu kontroli wewnętrznej – mówi Katarzyna Babiarz z Ernst & Young Academy of Business.


Koszty


Łączny koszt przygotowania do egzaminów międzynarodowych, w tym koszt szkolenia oraz samych testów, waha się od 10.000 do 40.000 zł. Są to kwoty znacząco przekraczające studencką kieszeń. Trzeba jednak wiedzieć, iż blisko 70 proc. osób zgłaszających się na kursy przygotowujące uzyskało finansowanie przez pracodawcę. Warto jednak jeszcze na studiach zainicjować naukę samodzielnie – Mamy wielu uczestników szkoleń ACC czy CIMA, którzy rozpoczęli te programy jeszcze na studiach lub zaraz po ich zakończeniu, zaczęli sami płacić za szkolenia, ale wkrótce, już po zdaniu kilku egzaminów, znaleźli pracodawcę, który docenił ich ambicje i przejął finansowanie nauki – zwraca uwagę Katarzyna Misiak.


Inwestycja w przyszłość


Inwestycja w te certyfikaty to, mimo dużego wysiłku, jaki niewątpliwie trzeba włożyć w przygotowanie do nich, korzyści w zakresie zarówno finansowym, jak i zawodowym – Zarobki osób posiadających te kwalifikacje, a często również będących w trakcie ich uzyskiwania, zaczynają się od dużo wyższego pułapu, aniżeli przeciętna w branży – mówi dr Aneta Hryckiewicz. Koniecznie należy zwrócić uwagę na praktyczny aspekt tych kwalifikacji, jak również na ich międzynarodowy wymiar, co w dobie globalizacji ma wielkie znaczenie. – Nastawienie na wiedzę praktyczną pozwala na przeniesienie zaproponowanych rozwiązań i wiedzy do swojej firmy – dodaje dr Aneta Hryckiewicz. Na kwestię standaryzacji zwraca uwagę Katarzyna Misiak: – W każdym z tych programów obowiązuje jednolity światowy standard. W praktyce wygląda to tak, że osoba przygotowująca się do egzaminów w Warszawie, Londynie, czy Nowym Jorku, zalicza je w oparciu o te same wymagania programowe i merytoryczne. Otwiera to posiadaczom dyplomów dostęp do nowych rynków pracy. Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej – wyjaśnia.


Aby zostać finansistą światowego formatu warto zainwestować w certyfikat, który sprawi, że nasze umiejętności bez problemu będą rozpoznawalne wszędzie na świecie i pozwolą bez trudu zdobyć pracę, na której nam zależy.