Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

#changeit – zmieniaj oblicze bankowości!

Aktualnie zapotrzebowanie na pracowników IT jest bardzo wysokie, co pociąga za sobą coraz większe zainteresowanie osób chcących rozpocząć swoją karierę właśnie w tym obszarze. Jest wiele miejsc, które oferują możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z różnych dziedzin IT. Głównie dotyczą one języków programowania, ponieważ na takich pracowników zapotrzebowanie jest największe, aczkolwiek w innych obszarach sytuacja jest analogiczna  – administratorzy, project managerowie, analitycy IT, architekci. Warto podkreślić, iż merytoryczne podstawy języków programowania, czy innych umiejętności użytecznych do pracy w działach IT można opanować na kierunkach technicznych oferowanych przez uczelnie wyższe, czy szkoły techniczne, jednakże bez zaznajomienia się z praktyczną stroną ich wykorzystania nie można osiągnąć wysokiego poziomu zaawansowania w danym obszarze.

Wiedza uzyskana na studiach jest dobrą podstawą do rozpoczęcia przygody z działami bazującymi na technologii informatycznej na rynku pracy. Jednakże dopiero zetknięcie się z procesami IT oraz ich wpływem na procesy biznesowe w danej organizacji pozwala na przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę. Ogromne przełożenie ma tutaj także kontakt z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami, gdzie podczas merytorycznych dyskusji można zweryfikować nabytą wiedzę. Technologiczne kierunki studiów są niewątpliwie lepszą drogą do efektywnej kariery w IT niż same tylko kursy, bo to właśnie wtedy studenci po razy pierwszy doświadczają presji czasu, deadline’ów, wymagań biznesowych, w tym przypadku wymogów programu nauczania danego kierunku. To właśnie studiów bardzo często można nawiązać pierwsze kontakty biznesowe, które mogą procentować podczas dalszego rozwoju kariery zawodowej. Należy jednak mieć pełną świadomość pewnego ważnego aspektu, o którym wspomniano już wcześniej, mianowicie uczelnie w Polsce na większości kierunków technologicznych, zazwyczaj nie mają dostępu do rozwiązań klasy enterprise, która pomogłaby na etapie studiów na wdrożenie i zaznajomienie się z aktualnymi trendami biznesowymi. Dodatkowo, programy studiów nadal pozostają mocno osadzone w teoretycznych zagadnieniach, spychając na drugi plan praktyczne ich wykorzystanie.

Co to oznacza dla osób rozważających rozpoczęcie kariery w IT? Kluczem do sukcesu jest nieustanna chęć nauki!

To pierwszy i najważniejszy warunek, by zacząć swoją karierę w IT. Obszar technologiczny jest obecnie uznawany za najbardziej dynamicznie rozwijającą i zmieniającą się strefę na rynku pracy. Wypracowanie rozwiązań czy ulepszeń, z których korzystamy dzisiaj niekiedy zajmowało kilka lat. Obecnie opracowanie wymaganej funkcjonalności czy udoskonalenie istniejącego procesu przy wykorzystania uprzednich osiągnięć, zajmuje niekiedy kilkadziesiąt minut. Obszar IT jest sektorem, który posiada niewyczerpane zapasy odkryć, a jedyną barierą jest kreatywność jednostki czy grupy, która nad nim pracuje. W dzisiejszych czasach brak rozwoju to absolutne cofanie się w tym, co już osiągnęliśmy, niezależnie od dziedziny, w której się specjalizujemy, a w IT jest to wykładnia. Napływ wiedzy i jej praktycznego wykorzystania z zagranicy zalewa polski biznes, co skutkuje koniecznością nieustannego doskonalenia się w rozumieniu międzynarodowym, nie jedynie krajowym.

Drugim dość istotnym elementem jest pasja do technologii. Jest ona niemal nierozerwalna z pierwszym elementem. Jeśli robisz coś z pasji, a nie tylko dlatego,

że można zarobić na tym dobre pieniądze, to z pewnością będzie Ci sprawiało dużą frajdę ciągłe doskonalenie się oraz śledzenie nowinek technologicznych. Pasja z pewnością jest też mocno powiązana z innymi determinantami sukcesu w karierze zawodowej, takimi jak zaangażowanie, satysfakcja, transparentność, samoświadomość, samodzielność oraz niewątpliwie pozwala zachować zdrowe podejście do wykonywanej pracy, a tym samym utrzymać work-life balance.

Praca w IT to w znakomitej większości ludzie pasjonujący się technologiami, chcący tworzyć, wdrażać aplikacje lub kompleksowe systemy i rozwiązania. To też masa pozytywnych niejednoznaczności do rozwiązania, obszar do wyzwalania ogromnej kreatywności, niejednokrotnie wielka odpowiedzialność oraz w większości obszarów praca zespołowa pełna współtworzenia oraz interakcji międzyludzkiej. To również środowisko pełne wyzwań, ponieważ możemy mieć do czynienia z różnymi charakterologicznie przedstawicielami biznesu oraz ich zróżnicowanymi wymaganiami tyczącymi się realizowanego projektu.

W takim razie co robić, gdzie się zarejestrować i co śledzić, aby być na bieżąco? Warto przede wszystkim korzystać z tego, co jest ogólnodostępne i najbardziej pod ręką. Internet to obecnie niewyczerpane źródło wiedzy zarówno dla początkujących jak i doświadczonych ludzi z branży IT. 

Fora tematyczne, strony społeczności rozwijających projekty opensourcowe lub wykorzystujące konkretne technologie, czy tutoriale i webinaria dostępne na stronach producentów rozwiązań IT powinny być idealnym materiałem, by rozpocząć przygodę w tej branży i budować podstawy solidnej wiedzy.

Ale czym jest wiedza bez praktyki? Nie zapominajcie o tej ostatniej. Zapewne zadajecie sobie pytanie: „No dobrze, mam podstawy, ale nikt mnie nie zatrudni bez doświadczenia. Czy to znaczy, że mam poszukać bezpłatnych praktyk?” Niekoniecznie! Bezpośrednie środowiska technologiczne czy organizacje, które je wykorzystują, tworzą miejsca, gdzie możesz zdobywać praktyczną wiedzę, a przede wszystkim testować, wdrażać i pokazywać światu swoją pracę  – bez wychodzenia z domu! Zachęcam do testowania swoich pomysłów korzystając czy to z gotowych narzędzi demo, wirtualizatorów, kontenerów lub rozwiązań dostępnych w chmurach publicznych.

Bardzo ważną umiejętnością jest otwartość na informację zwrotną. Pamiętaj, że sukces można osiągnąć tylko poprzez działanie. Jeśli nie będziesz nic robić rozwój Twojej kariery będzie niemożliwy lub co najmniej mocno ograniczony. Grunt to próbować, nie zrażać się chwilowym niepowodzeniami i czerpać z nieograniczonych zasobów wiedzy i pomysłów ludzi z branży dzielących się swoją wiedzą w internecie.

Michał Gątarski

Dyrektor Działu Utrzymania Aplikacji