Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ciekawa kariera czeka w finansach i bankowości

Finanse i bankowość to sektory, które oferują zatrudnienie specjalistom z wielu branż. Pracę tutaj mogą znaleźć studenci i absolwenci niemal każdego kierunku i na każdego czeka tu ciekawa ścieżka kariery.

Świat finansów od lat przyciąga kandydatów chcących realizować interesującą ścieżkę kariery. Najczęściej o rozwijaniu tu skrzydeł myślą studenci kierunków stricte ekonomicznych. Prawdą jest jednak, że karierę w finansach i bankowości mogą realizować studenci wielu różnych specjalizacji.

W finansach po finansach

Rzeczywiście, branża finansowa ma najwięcej ofert pracy dla studentów kierunków ekonomicznych. Można rozwijać się tu w obszarach takich jak: bankowość, rachunkowość, audyt, ryzyko finansowe i kredytowe. Od kandydatów, oprócz wykształcenia kierunkowego (ekonomia, finanse, bankowość), oczekuje się doświadczenia, ale też na przykład znajomości przepisów prawa. W przypadku ryzyka finansowego i kredytowego wymaga się znajomości prawa bankowego, prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, kodeksu cywilnego czy dokumentacji kredytowej. Od finansistów oczekuje się także posługiwania się językiem angielskim na co najmniej komunikatywnym poziomie i dobrej obsługi programów takich jak np. MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Prawnik do… banku

Konieczność znajomości prawa sprawia, że bardzo mile w finansach i bankowości widziani są prawnicy. Do ich zadań należy świadczenie doradztwa prawnego w powierzonym zakresie (restrukturyzacja i windykacja, produkty bankowe związane z programami rządowymi i europejskimi, zamówienia publiczne) czy bieżąca obsługa prawna wybranych obszarów działalności banku. Na pracę w finansach czy w bankowości mogą liczyć także studenci innych kierunków studiów. Strukturę banku tworzy wiele różnych departamentów, których praca składa się na sprawne działanie całej organizacji. Potrzeba więc HR-owców, którzy zajmują się poszukiwaniem nowych pracowników i dbają o obecne kadry. Poszukiwani są także specjaliści IT, na których spoczywa odpowiedzialne zadanie dbania o informatyczną infrastrukturę banków, wreszcie potrzeba osób po komunikacji i marketingu, które zajmują się wizerunkiem placówki.

Logistycy w banku

Banki są otwarte także na filologów, absolwentów administracji i zarządzania czy księgowych. Potrzeba tutaj także PR-owców. Do ich zadań należą kontakty z dziennikarzami i badanie ich potrzeb, przygotowanie informacji prasowych i materiałów dla mediów, organizacja konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami czy przygotowywanie raportów i analiz oraz publikacji medialnych o banku. Potrzeba także specjalistów od logistyki. Co robią logistycy w banku? Nadzorują zarządzanie nieruchomościami, zajmują się obsługą administracyjną obiektów banku, koordynują zadania z zakresu planowania i realizacji inwestycji i remontów, prowadzą nadzór nad gospodarką środkami trwałymi oraz gospodarką samochodową, koordynują realizację planu zamówień publicznych.

Ważne umiejętności miękkie

Od kandydatów pracodawcy wymagają umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu oraz zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji. Liczą się także: dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość i skrupulatność. Ceni się tu także przedsiębiorczość i ukierunkowanie na realizację celów, umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego poszukiwania rozwiązań, samodzielność i dobrą organizację pracy. Podczas rekrutacji zwraca się także uwagę na wykształcenie, znajomość zagadnień sektora finansowego, znajomość języka angielskiego i innych języków obcych.
W zamian za szeroko rozwinięte umiejętności miękkie i posiadane kompetencje, pracodawcy odwdzięczają się pracownikom przede wszystkim szerokimi możliwościami rozwoju. Pracownicy finansów i bankowości mogą liczyć na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i zawodowy rozwój. Mają okazję podejmować nowe, ciekawe wyzwania, pracować przy interesujących zadaniach, otrzymując jednocześnie profesjonalne wsparcie. Firmy przygotowują także całe pakiety rozwojowe, w których skład wchodzi dofinansowanie do nauki języka angielskiego czy studiów podyplomowych, ale też możliwość udziału w ciekawych szkoleniach, także e-learningowych. W branży finansowej można liczyć także na szeroką ofertę benefitów pozapłacowych: atrakcyjny system premiowy, prywatne ubezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie na życie oraz możliwość dołączenia do bractw sportowych, w których można realizować swoje pasje. Niektóre firmy dla osób, którą lubią i chcą pomagać, oferują możliwość angażowania się w programy wolontariatu.

Zacznij od praktyk

Karierę w finansach i bankowości najlepiej zacząć od praktyk. Co roku banki oferują, poza możliwością zaangażowania się w ciekawe i innowacyjne projekty, także udział w szkoleniach merytorycznych i rozwojowych. W wielu placówkach praktyki są płatne. Rekrutacja zarówno na praktyki, jak i do pracy, jest w sektorze bankowości kilkuetapowa. Zaczyna się, standardowo, od wysłania zgłoszenia. Można to zrobić, śląc dokumenty aplikacyjne na podany adres e-mailowy lub poprzez specjalny formularz aplikacyjny. Niektóre firmy wymagają od kandydatów przesłania CV i listu motywacyjnego, inne proszą o wypełnienie specjalnego formularza, w którym próbują zdobyć jak najwięcej informacji o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach kandydata. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia kandydat zostaje zaproszony na spotkanie. Jeśli pójdzie mu dobrze, pracodawca proponuje spotkanie finałowe. W międzyczasie firma może poprosić o wypełnienie krótkiego formularza, z którego można dowiedzieć się, jaki preferujemy styl pracy i jakie role w zespole najchętniej przyjmujemy.
Praca w finansach i bankowości jest pełna wyzwań, a dzięki zmianom, jakie przynosi rozwój nowych technologii, także niezwykle ciekawa. Planując rozpoczęcie kariery w tym sektorze, warto już na studiach rozglądać się za ofertami staży i praktyk. Pracodawcy doceniają udział we wszystkich inicjatywach, wpływających na podnoszenie kompetencji i rozwijanie umiejętności miękkich.

Autor: Justyna Sobolak