Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Cieplejszy Bałtyk

Naukowcy, którzy brali udział w Projekcie Oceny Zmiany Klimatu w Zlewni Morza Bałtyckiego (BACC), przewidują, że temperatura wody w basenie Morza Bałtyckiego wzrośnie w tym stuleciu nawet o 5 stopni Celsjusza.

Celem projektu jest zbadanie i opisanie zmian klimatu oraz ich wpływu na ekosystemy morskie, słodkowodne i lądowe w zlewisku Morza Bałtyckiego. Badania te stanowią pierwszą próbę oceny zmian klimatu w regionie europejskim. W raporcie podkreślono prognozy dotyczące kurczenia się pokrywy lodowej z powodu wzrostu temperatury wód powierzchniowych. Długość jej zalegania może się skrócić o około 1 – 2 miesiące w północnych częściach Bałtyku i około 2 – 3 miesiące w środkowych częściach. Ocieplenie klimatu przyniesie negatywne skutki w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego od około 50 dni do około 90 dni, co z kolei spowoduje zwiększenie procesu użyźniania wód oraz ograniczenie bioróżnorodności Bałtyku.