Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Co dają wymiany studenckie?

Coraz więcej osób korzysta z wymian studenckich między uczelniami wyższymi. Rozszerza się również też krąg państw, do których można wyjechać. Studenci już nie boją się wyzwań, bo starsi koledzy przetarli wyjazdowe ścieżki.

Obecnie wymiany studenckie są już czymś naturalnym. Wystarczy chcieć wyjechać i mieć dobrą znajomość języków obcych, aby wziąć udział w rekrutacji. Często studentom udaje się trafić do kraju, do którego chcieliby wyjechać. Warto się więc zastanowić, czemu wymiany studenckie cieszą się takim zainteresowaniem.

Co kraj, to obyczaj

Jak dobrze wiemy – podróże kształcą. Wyjazd na wymianę studencką sprzyja poznawaniu nowych państw, ich kultur, języka, mieszkańców. W ramach programu Erasmus studenci mają szansę na pobyt w wielu krajach Europy, takich jak: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włoch,Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry. Jak widać oferta jest duża i może zaspokoić oczekiwania i tych studentów, którzy marzą o studiowaniu w ciepłych krajach, jak i tych, którzy kochają zimę, czy tych, którzy są zafasycynowani Bałkanami.

Będąc na wymianie studenckiej studenci mają nie tylko okazję kształcić się w innym kraju, ale także obserwować życie jego mieszkańców. Obserwacja innych zwyczajów, innej mentalności czy innego niż polski temperamentu może być niezwykłym przeżyciem. Takie wyjazdy zapewne będą wartością dodaną dla socjologów.

Przyspieszona nauka języka

Kolejną zaletą takich wyjazdów jest możliwość ciągłego kontaktu z żywym językiem, którego do tej pory student był uczył się albo w szkole, albo na studiach. Podczas wymiany pojawia się możliwość ciągłego widzenia i czytania komunikatów w języku obcym (bilbordy, reklamy, hasła, prasa), a także słuchania (telewizja, radio, w sklepie, na ulicy, w autobusie).

Jak studiować?

Zazwyczaj wymiany studenckie trwają jeden semestr, ale ten czas na pewno wystarczy, aby ocenić, czy model nauczania w danym kraju rożni się od tego w Polsce. Jest to czas zbierania cennych informacji, w trakcie którego można ocenić, który system nauczania bardziej nam odpowiada i czy może warto rozpocząć studia w tym kraju. Nawet jeśli do takich decyzji nie dojdzie, to pozyskuje się wiedzę, która może być przydatna w dalszym życiu – czy to zawodowym, czy prywatnym.

Jak widać wymiany studenckie dają wiele różnorodnych korzyści. Jedną z nich jest poznanie mnóstwo nowych osób w podobnym wieku, z którymi często utrzymuje się kontakt po wyjeździe. Zazwyczaj „Erasmusi” trzymają się razem, dlatego może się okazać, że jeden wyjazd pozwala na poznaniu studentów z kilu krajów.