Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Co dalej ze strefą euro? Konferencja

Grupa Europejska Koła Naukowego Ekonomistów UMCS Euroteam serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.: Przyszłość Strefy Euro

Dowiedz się więcej, bo przyszłość jest w Twoich rękach!

W dobie kryzysu, nie można przejść obojętnie obok problematyki strefy euro.
Telewizje, gazety oraz portale internetowe prześcigają się w wyszukiwaniu newsów na ten temat, poświęcając mu tym samym bardzo dużo czasu.
Jednakże spekulacje mediów dotyczące zadłużenia państw strefy euro nie dają klarownego obrazu sytuacji.
Grecki kryzys finansowy i słabości europejskiej waluty wywołały także niemałe poruszenie wśród studentów, nauczycieli akademickich oraz innych zainteresowanych przyszłością Unii Europejskiej.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji, podczas której nasi prelegenci postarają się wyjaśnić gdzie dziś jest i w jakim kierunku zmierza strefa euro. Liczymy na to, że konferencja zainspiruje uczestników do dalszego zagłębienia się w tą tematykę.

Uczestnictwo w konferencji pozwoli na uzyskanie takich informacji jak:
 Historia strefy euro i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej
Sposoby radzenia sobie z kryzysami finansowymi takimi jak ten w Grecji
 Miejsce Polski w zawirowaniach strefy euro
 Szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą wspólna waluta
 Wniosków z „greckiej lekcji”, czyli co robić, aby uniknąć kryzysu
PAMIĘTAJ!
DATA: 13 grudnia 2011 r.
GODZINA: 10:00-15:00
MIEJSCE: Wydział Ekonomiczny UMCS
Nie czekaj ani chwili dłużej, nie bądź obojętny, daj sobie szansę, aby dowiedzieć się więcej – po prostu musisz tam być!

Konferencja „Przyszłość strefy euro” – program: Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 przywitaniem przybyłych gości oraz prelegentów, po czym głos zabierze dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS prof. dr hab. Jerzy Węcławski.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram zawierający krótkie opisy poszczególnych bloków tematycznych.

10.15 – 11.00
Historia strefy euro i przyczyny kryzysu – celem wykładu jest wprowadzenie uczestników w tematykę integracji walutowej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz początków nowej waluty, która szybko zyskała duże znaczenie w obrotach międzynarodowych. Przedstawione zostaną także główne czynniki, które wpłynęły na zachwianie równowagi w strefie euro i w konsekwencji doprowadziły do kryzysu.
 
11.00 – 11.45
Wpływ kryzysu na sektor bankowy Poruszymy tematykę kryzysu sektora bankowego USA jako jednej z głównych przyczyn powstania kryzysu strefy euro. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy i dlaczego amerykański kryzys finansowy tak bardzo dotknął, nie tylko UE, ale również cały świat. Omówione zostaną także działania, jakie państwa członkowskie, w porozumieniu z Komisją Europejską, podejmują lub planują podjąć dla poprawienia sytuacji sektora bankowego, m.in. rekapitalizacja banków i źródła jej finansowania. Nie może także zabraknąć kilku słów na temat znaczenia Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, który odgrywa niebagatelną rolę w tej sytuacji.

 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

 12.00 – 12.45 Pomoc udzielona Grecji – jej cele i skutki -Ta część konferencji poświęcona zostanie ocenie programów pomocowych dla Grecji zarówno tych już wdrożonych jak i tych przyszłych. Omówimy skuteczność udzielonej pomocy oraz konsekwencje dla krajów wspomagających, które niesie za sobą taka pomoc. Jak już wiadomo, Grecki rząd, w obecnej sytuacji, nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z kryzysem gospodarczym. Olbrzymie zadłużenie i brak

reform systemu finansowego, a także opieszałość rządzących jak i obywateli doprowadziły państwo na skraj bankructwa. Postaramy się zatem odpowiedzieć czy w ogóle warto kontynuować pomoc dla Greków, czy może lepiej dać im nauczkę i pozostawić samych sobie.

 12.45 – 13.30 Miejsce Polski w kryzysie – Kiedy Polska przystąpi do strefy euro? – Czyli odpowiedzi na pytania, które wciąż słyszymy w mediach. Czy kryzys euro dotknął nas bezpośrednio? Jeśli tak, to jakie są tego oznaki? Jak blisko (czy też jak daleko) jest Polska od wstąpienia do Unii Walutowej? Czy warto przystąpić do strefy euro, skoro jej przyszłość nie jest pewna?

 13.30 – 13.50
Konkurs dla uczestników z wiedzy zdobytej podczas konferencji.
Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski, Centrum Zdrowia i Urody Yasumi, restaurację Szkatuła oraz Ale Taxi. Ponadto dla wszystkich uczestników przewidujemy drobne upominki.

 13.50 – 14.00
Przerwa kawowa

 14.00 – 14.45 Wpływ kryzysu strefy euro na gospodarkę światową -Podczas konferencji zostaną omówione nie tylko procesy zachodzące wewnątrz strefy, ale także ogólnoświatowe tendencje i powiązania systemów finansowych. Niestabilność w strefie euro przełożyła się na rynki światowe choćby przez sektor bankowy. Spróbujemy ustalić kto stracił, a kto zyskał na tych zawirowaniach. Ustalimy, czy Europa będzie potrzebowała jeszcze pomocy, żeby otrząsnąć się z recesji.

O godz. 14.45 krótko podsumujemy całą konferencję i podsumujemy omówioną problematykę. Natomiast przewidywany czas zakończenia konferencji to godz. 15.00.