Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Co po budownictwie?

Rynek pracy zmaga się z niedoborem inżynierów budownictwa. Ten niedobór się pogłębia, bo budownictwo, to jedna z najbardziej rozwojowych branż. Praca tutaj czeka właściwie od zaraz! Zatem odpowiedź na pytanie – Co po budownictwie? – jest całkiem obszerna.

Na polskim rynku pracy brakuje inżynierów specjalistów, zwłaszcza budownictwa. Na niedobór inżynierów tej specjalności już kilka lat temu zwróciło uwagę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umieszczając budownictwo na liście czternastu kierunków studiów, których absolwenci będą w najbliższych latach szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Budownictwo to dziedzina kluczowa dla rozwoju gospodarczego Polski, branża interdyscyplinarna, związana nie tylko z budownictwem mieszkalnym i usługowym, ale również transportem drogowym i kolejowym. Dzięki tak szerokiemu spektrum, na pracę w niej mogą liczyć inżynierowie niemal wszystkich specjalności.

Wiele możliwości

Student budownictwa może wybrać specjalność w zakresie geotechniki i hydrotechniki, inżynierii lądowej, budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej, teorii konstrukcji, budownictwa dróg i autostrad, inżynierii drogowo-kolejowej czy budowy mostów.
W Polsce cały czas realizowane są inwestycje w budowę nowych dróg i autostrad, a remontu wciąż wymagają te, które już powstały. Stale też rozwija się budownictwo mieszkalne. Firmy budowlane potrzebują inżynierów budownictwa w dziale przygotowania produkcji lub kosztorysowania.

Praktykuj zawczasu

W branży budowlanej, ze względu na jej specyfikę, liczy się przede wszystkim posiadane doświadczenie. I właśnie inżynierów z bogatym życiorysem zawodowym brakuje na rynku najwięcej. Odbycie praktyk na studiach o profilu technicznym jest obowiązkowe, ale jeśli tylko mamy możliwość, szukajmy ich też na własną rękę, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Im ich więcej, tym lepiej dla nas. Jeśli przy okazji uda nam się załapać na ciekawe szkolenia, to tylko z korzyścią dla naszej przyszłej kariery, szczególnie wtedy.

Kwalifikacje językowe

Z odpowiednimi kwalifikacjami inżynierowie budownictwa znajdą pracę w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, firmach budowlanych, a także w placówkach handlujących materiałami budowlanymi. Inżynier budownictwa może pracować również jako specjalista z dziedziny fizyki budowli czy mechaniki gruntów. Trzeba jednak pamiętać, że praca w branży budowlanej jest bardzo wymagająca. Taką ścieżkę kształcenia powinny wybrać osoby dynamiczne ze zdolnościami przywódczymi, które potrafią zorganizować czas sobie i innym. To też praca, w której cały czas trzeba się rozwijać. Przy tym bardzo odpowiedzialna i wymagająca dużej precyzji. Odnajdą się w niej osoby z analitycznym umysłem i przestrzenną wyobraźnią. Bardzo ważna jest także znajomość języków obcych. Warto rozważyć podjęcie studiów na kierunku budownictwo z językiem angielskim. Takie łączone kierunki kształcenia oferuje kilka uczelni w naszym kraju. W podszkoleniu umiejętności lingwistycznych pomogą też staże zagraniczne.