Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Co to jest case study?

Nawet najlepsze studia to w większości poznawanie teorii. Jeśli chcesz poznać realne wyzwania branży, w której planujesz szukać pracy, weź udział w case study.

Ale co to właściwie jest case study? Case study to studium przypadku – polega na dokładnej analizie problemu, z którym musi zmierzyć się firma, oraz na jego rozwiązaniu. Osoby, które biorą udział w jego analizie, powinny dysponować możliwie pełną informacją o sytuacji firmy lub marki na rynku i o działaniach wcześniej podejmowanych. Case studies mogą być wykorzystywane do rozwiązania patowych sytuacji w każdej niemal dziedzinie biznesu. Uczestnicy case’a z dziedziny reklamy i marketingu mogą mieć np. za zadanie uskutecznić kampanię reklamową nowej linii produktów, ponieważ dotychczasowe działania nie trafiły do klientów. Natomiast case z dziedziny HR może polegać np. na poprawieniu istniejącego systemu motywacyjnego pracowników wielkiej korporacji. Najczęściej case studies stosują marketingowcy, PR-owcy oraz specjaliści od finansów, prawa i reklamy, ale mogą być też używane w dziedzinach całkiem ścisłych (np. informatyce).

Szansa dla studenta

Wielkie firmy, które wciąż rekrutują nowych specjalistów, często organizują dla studentów konkursy polegające na rozwiązaniu case study. Mają na celu wyłonienie osób posiadających poszukiwane przez firmę umiejętności. Bardzo często nagrodą jest staż w firmie. Nierzadko, gdy praktykant się sprawdzi, może liczyć nawet na etat. Dla studenta to świetna okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, poznania realiów pracy w poważnej firmie i bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Przypadki, które ma rozwiązać student są fikcyjne, jednak tworzy się je na podstawie prawdziwych problemów danej branży i sytuacji, które miały już miejsce.

Co się liczy

Chętnych na tego typu warsztaty jest wielu. Istotne są na pewno dobre oceny, biegła znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie tematyką, której dotyczy case. Jednak oprócz wiedzy z danej dziedziny, bardzo cenna jest otwarta głowa, świeże pomysły i twórcze podejście do problemów. Dzięki tym cechom studenci mają szansę przekonać wyjadaczy biznesu do najbardziej niestandardowych pomysłów. Dla firmy udział studentów może być sposobem na znalezienie wyjścia z patowej sytuacji, którego żaden z menedżerów nie mógł wymyślić. Studium przypadku to czysta praktyka, zero teoretyzowania, dlatego przy jego rozwiązaniu trzeba myśleć o skutecznych rozwiązaniach, a nie o teoriach akademickich.

Warto już w czasie studiów wziąć udział w case study, ponieważ twardo stąpający po ziemi pracodawcy oczekują, że młodzi ludzie będą mieli już pewne doświadczenie. A udział w warsztatach case study to doskonała okazja, by je zdobyć.