Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil pracodawcy

Kim jesteśmy

 

College of Europe (Kolegium Europejskie) utworzone z inicjatywy Kongresu Haskiego (1948 r.) to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących pomagisterskie studia europejskie. Ideą założycielską było powołanie instytutu, w którym absolwenci uczelni z wielu krajów będą studiować i mieszkać razem przygotowując się do pracy związanej ze współpracą i integracją krajów europejskich. Od 1992 r. Kolegium działa na dwóch kampusach: w Brugii w Belgii i w Natolinie w Warszawie.

 

 

Co roku College of Europe w warszawskim Natolinie gości około 130 studentów z ponad 30 różnych krajów, którzy studiując i mieszkając razem na kampusie uczą się wspólnie, a także od siebie nawzajem, przełamują stereotypy i poszerzają swoje horyzonty.


Zobacz więcej:

College of Europe w Natolinie – Twoja droga do międzynarodowej kariery | Eurostudent

Campus Natolin | Coleurope

Programy rozwojowe

 

Oferta studiów

Podczas rocznej nauki w języku angielskim i francuskim na kierunku Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies w Natolinie studenci zyskują szerokie spojrzenie na problematykę europejską oraz kompetencje przygotowujące ich do dalszego rozwoju zawodowego w wielu różnych sektorach.

 

Program Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies w Natolinie odzwierciedla coraz bardziej złożony i wzajemnie powiązany charakter integracji europejskiej oraz otaczającego świata. Studia w Natolinie cechuje w pełni europejskie i przekrojowe podejście, które wykracza poza tradycyjny podział na dyscypliny naukowe, jaki można spotkać na innych uczelniach. Program koncentruje się na wewnętrznych i zewnętrznych sprawach UE, ze szczególnym uwzględnieniem problematyk związanych z sąsiedztwem UE oraz historią i cywilizacją Europy. W programie akademickim ważne miejsce zajmuje również tematyka związana z bezpieczeństwem energetycznym i zmianami klimatu, z migracjami, prawami człowieka czy też mediami i dezinformacją.

 

Program pierwszego semestru pozwala studentom uzyskać pogłębioną wiedzę oraz nabyć umiejętność analizy podstaw procesu integracji europejskiej. Studenci uczęszczają na zajęcia, podczas których zapoznają się z wiedzą na temat systemu zarządzania Unią Europejską, jej porządkiem prawnym, oraz kwestiami związanymi z procesem integracji gospodarczej, historią i cywilizacją europejską, a także specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej. W drugim semestrze każdy student może dostosować plan nauki do swoich indywidualnych zainteresowań w ramach jednej ze specjalizacji:

 

EU Public Affairs and Policies
The EU and the World
The EU and its Complex Neighbourhoods
European History and Civilization

 

Kadra akademicka

Kadra akademicka College of Europe w Natolinie składa się około 100 profesorów wizytujących („flying faculty”) pochodzących z ponad 25 różnych krajów. Do grona wykładowców College of Europe w Natolinie należą lub należeli w przeszłości m.in. Herman Van Rompuy, Timothy Snyder, Bronisław Geremek, Norman Davies, Marek Belka, Roger Moorhouse, Georges Mink, Andrzej Nowak, Chantal Delsol czy Rémi Brague.

 

Wyjazdy badawcze oraz wydarzenia z udziałem gości VIP

W ramach programu akademickiego studenci College of Europe w Natolinie biorą udział w dwóch wyjazdach badawczych do krajów UE oraz krajów sąsiedzkich. Dodatkowo, poprzez organizowane wydarzenia specjalne z udziałem gości VIP oraz utrzymywanie kontaktów z absolwentami College of Europe, studenci tworzą bezcenną dla ich przyszłych karier sieć kontaktów.

Proces rekrutacyjny

Rekrutacja na rok akademicki 2023-2024 trwa do 18 stycznia 2023 r.

 

College of Europe w Natolinie poszukuje absolwentów kierunków humanistycznych, ale także ścisłych, którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

 

Oferta dotyczy absolwentów studiów magisterskich, ale także studentów ostatniego roku. Nie ma górnej ani dolnej granicy wieku. Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2/C1 i francuskiego na poziomie min. A2/B1. Istnieje jednak możliwość przyjęcia warunkowego z niższym poziomem języka na etapie rekrutacji. Więcej informacji nt. wymagań znajduje się na stronie internetowej.

 

Stypendia Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Co roku najlepsi kandydaci z Polski i Ukrainy są beneficjentami stypendiów finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Stypendia mogą pokryć nawet cały koszt studiów, włącznie z zakwaterowaniem na kampusie i pełnym wyżywieniem. Dowiedz się więcej na temat stypendiów MSZ RP dla kandydatów z Polski na stronie:
www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/kolegium-europejskie-college-of-europe

 

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej College of Europe w Natolinie przyznaje również liczne stypendia dla absolwentów historii i kierunków pokrewnych, dla osób zainteresowanych Europejską Polityką Sąsiedztwa (lub osób pochodzących z krajów objętych tą Polityką) oraz kandydatów z doświadczeniem w obszarze dziennikarstwa. Wszystkie dostępne stypendia można znaleźć są na stronie: www.coleurope.eu/admission/scholarships

 
Więcej informacji na temat oferty College of Europe w Natolinie można uzyskać na: coleurope.eu/natolin lub pod adresem: contactnatolin@coleurope.eu 

Oferty pracodawców