Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Council Meeting, 24-29 kwietnia 2012 r.

Council Meeting jest najważniejszym ogólnoeuropejskim projektem ESTIEM – European Students of Industrial Engineering and Management. Jest to walne zgromadzenie około 200 przedstawicieli 67 grup lokalnych z całej Europy oraz alumnów organizacji.

W trakcie trwania tego 5-dniowego projektu podejmowane są ważne decyzje dotyczące funkcjonowania ESTIEMu. CM 2012 ma również na celu integrację europejskiego środowiska akademickiego. W wydarzeniu tym będzie uczestniczyć około 300 osób, reprezentujących 25 krajów Europy oraz najlepsze uczelnie starego kontynentu. Ponadto projekt ma za zadanie pogłębić wiedzę przybyłych studentów na temat naszego kraju, zapoznać ich z polskimi tradycjami, podnieść świadomość na temat rodzimych firm oraz zaprezentować możliwości rozwoju zawodowego w Polsce. Co więcej, podczas trwania projektu, dzięki organizowanym warsztatom, studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą im na pewniejsze poruszanie się po rynku pracy.