Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

CV bez doświadczenia zawodowego

Curriculum Vitae to nasz pierwszy kontakt z pracodawcą. Żebyśmy znaleźli się w gronie szczęściarzy zaproszonych na rozmowę, nasza aplikacja musi mieć w sobie TO COŚ!. Jak zatem napisać CV, skoro nie mamy wymaganego doświadczenia zawodowego lub nasze doświadczenie jest niewielkie (np. praktyki, staże, praca)?

Każdy z nas był kiedyś w sytuacji, że nie posiadał doświadczenia zawodowego. To naturalne, bo przecież od czegoś trzeba zacząć. I każdy z nas stał przed pytaniem: wysyłać CV, skoro chcą z doświadczeniem, czy odpuścić? Nie ma jednej, prostej odpowiedzi: tak lub nie, na to pytanie. – Wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko aplikujemy i co kryje się za hasłem „doświadczenie zawodowe” – jakie umiejętności, wiedza są niezbędne do objęcia stanowiska. Trzeba dobrze ocenić swoje kompetencje oraz stopień gotowości do podjęcia danego stanowiska. Fakt, że pracodawca szuka kogoś z doświadczeniem może świadczyć o tym, że potrzebuje kogoś, kto „z marszu”, bez dłuższego wdrażania będzie wypełniał swoje obowiązki – wyjaśnia Anna Wojciechowicz, doradca zawodowy, Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego. – Uważam, że warto startować w procesie rekrutacyjnym, gdzie wymagane jest posiadanie doświadczenia w pracy, jeśli możemy pochwalić się odbytą praktyką studencką zgodną z kierunkiem naszego kształcenia, podczas której czegoś się nauczyliśmy, która faktycznie była ciekawym doświadczeniem, a nie tylko formalnym wpisem do dzienniczka praktyk. Często osoby mające doświadczenie w pracach dorywczych i sezonowych w połączeniu ze studencką praktyką zawodową mają szansę zdobyć tę pracę – dodaje Hanna Zielińska, Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 
Jak się pokazać?
 
Jeśli jesteś świeżo upieczonym absolwentem i nigdzie nie pracowałeś, nie załamuj rąk, tylko weź się za skonstruowanie indywidualnego, jedynego w swoim rodzaju CV. Na pewno masz coś, czym możecie się pochwalić. – Pracodawcy oczekują od kandydatów konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a te wypracowuje się w procesie kształcenia oraz wszelkiej aktywności studenckiej tj. pracach dorywczych, pracach sezonowych, podczas praktyk studenckich, w kołach naukowych, organizacjach studenckich, stowarzyszeniach, eventach, wolontariacie, podczas wyjazdów wakacyjnych z grupą studentów lub na tzw. wymiany studenckie w ramach Erasmusa czy programów Mostech i Mostar – mówi Hanna Zielińska. – Miesięczne praktyki, wolontariat w organizacji pozarządowej, opieka nad dwójką trzylatków, pisanie bloga – za wszystkim tym stoją konkretne umiejętności, którymi warto pochwalić się w CV. To pokazuje, że mimo tego, że nie pracowaliśmy zawodowo, byliśmy aktywni, otwarci na nowości, rozwój siebie. To bardzo ważne w oczach przyszłych rekruterów – dodaje Agnieszka Dyl, specjalista ds. doradztwa zawodowego, Akademickie Biuro Karier Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
 
Po pierwsze: staże i praktyki
 
Staże i praktyki odbywane w czasie studiów, to bardzo duży atut, to przecież pierwsze doświadczenie. Warto odbyć ich jak najwięcej i w CV przedstawić korzyści, jakie się z nich wyniosło. To bardzo cenna informacja dla pracodawcy. – Obecnie studenci mają wiele okazji, aby zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże to jedna z opcji. Część studentów, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, oprócz realizowania obowiązkowych praktyk (objętych programem studiów) decyduje się na praktyki dodatkowe – w firmach/instytucjach. Aplikują na oferty, ogłoszenia zamieszczane przez pracodawców. W wielu przypadkach przecierają szlaki – mówi Anna Wojciechowicz. Jak dodaje nasza rozmówczyni, wiele uczelni (biur karier) realizuje projekty unijne, w ramach których organizowane są płatne staże w firmach i instytucjach. Firmy również inwestują coraz więcej w programy praktyk i staży dla studentów bądź świeżo upieczonych absolwentów. Informacje te promowane są na stronach domowych firm, w biurach karier, w mediach.
Jakimi praktykami/stażami warto się pochwalić w CV? Jeśli po ich zakończeniu masz poczucie, że zdobyłeś nowe umiejętności, wykonywałeś konkretne zadania, dzięki czemu zweryfikowałeś swoją wiedzę i oczekiwania, zrealizowałeś jakieś zadanie/projekt, wiesz jak funkcjonuje ten konkretny pracodawca, czy uzyskałeś informację zwrotną na temat SWOJEJ PRACY – to są cenne punkty w CV.
 
Po drugie: działalność w organizacjach
 
Poza stażami i praktykami, w doświadczenie wyposaża wszelka studencka działalność w samorządzie studenckim czy różnego rodzaju organizacjach studenckich. – Na co dzień konsultuję CV studentów i w zasadzie trudno by było o wypisanie wszystkich organizacji czy miejsc wolontariatu, w jakie angażują się studenci. Organizacje studenckie, zwłaszcza te międzynarodowe, zrzeszające bardzo liczną studencką brać (np. AISEC, ELSA) swoją strukturą bardzo często przypominają prężnie działające przedsiębiorstwa, w których członkowie mają okazję zdobyć doświadczenie w rożnych działach/zadaniach. Organizują szkolenia, zarządzają zasobami ludzkimi, rekrutują, nawiązują kontakty z pracodawcami/instytucjami itd. – wyjaśnia Agnieszka Wojciechowicz. – Zaglądając na strony internetowe poszczególnych uczelni można odnaleźć wiele, a czasami setki, tak jak w przypadku ZUT, organizacji i kół studenckich. Trzeba tylko chcieć, wybrać coś interesującego dla siebie, co w przyszłości może okazać się ważnym atutem podczas rekrutacji – dodaje Hanna Zielińska.
Ważnym elementem naszej kariery zawodowej jest działalność wolontariacka. Naprawdę warto się udzielać na tym polu, bo to nie tylko uczy, ale rozwija osobowość i świadczy o tym, że jesteśmy dobrym człowiekiem. – Wolontariat to z jednej strony angażowanie się w inicjatywy bliskie zainteresowaniom (zawodowym i pozazawodowym) studentów, a z drugiej doskonalenie swoich kompetencji w konkretnych działaniach. Często jest to jedyna forma zdobywania doświadczenia, np. w miejscach, gdzie nie można liczyć na zatrudnienie, bo nie ma etatów, bo jest to jednorazowe wydarzenie/inicjatywa (np. podczas organizacji festiwali filmowych, muzycznych) – mówi Anna Wojciechowicz.
Regionalne Centrum Wolontariatu, gdzie można uzyskać informacje o możliwości podjęcia nieodpłatnej pracy na rzecz innych osób czy organizacji, istnieje niemal w każdym mieście.
 
Po trzecie: wyjazdy zagraniczne
 
Jak tłumaczy Anna Wojciechowicz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego korzystają z możliwości wymiany/wyjazdów w ramach programu LPP Erasmus ( już wkrótce program ten będzie częścią programu Erasmus +, http://erasmusplus.org.pl/). Jest to doskonała okazja, aby udoskonalić język obcy (bardzo często jest to okazja, aby przełamać bariery językowe, co procentuje jeśli myślimy o pracy np. w koncernie międzynarodowym), poznać inne kultury, a także coraz częściej możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Co zaradniejsi/aktywniejsi studenci jeszcze przed wyjazdem organizują sobie praktyki/pracę w miejscu, do którego wyjeżdżają. – Dzięki zagranicznym praktykom poznajemy nowe technologie, kulturę zagranicznych organizacji i przedsiębiorstw – to niezwykłe doświadczenie, niezmierne ważne w warunkach globalnej gospodarki. Dzięki takiemu doświadczeniu absolwent będzie umiał w przyszłości znaleźć się na zagranicznym rynku pracy, ale również współpracować w Polsce z zagranicznymi kontrahentami czy współpracownikami – mówi Hanna Zielińska.
Poza powyższymi, ważną informacją w CV są dane o wszelkich, kursach, szkoleniach i certyfikatach, w tym językowych. To przecież także nasze dodatkowe doświadczenie i umiejętności. Grunt to pisać o faktycznym zaangażowaniu, nie kolorować, nie kopiować informacji od znajomych, czy z szablonów z Internetu, tylko dlatego bo ładnie to brzmi. Większość i tak zweryfikuje rozmowa kwalifikacyjna, a jeśli nie to pierwsze dni w pracy.