Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

CV i list motywacyjny po angielsku

Praktyczne porady jak napisać CV i list motywacyjny w języku angielskim, o czym należy pamiętać i jak unikać błędów.

Umiejętność przedstawienia CV i LM w języku angielskim staje się coraz bardziej przydatna. Dotyczy wielu stanowisk. Spotykane jest wszędzie tam, gdzie przedmiot pracy wymaga dobrej znajomości tego języka. Już samo ogłoszenie najczęściej jest w języku angielskim, choć nie zawsze. CV po angielsku wymagane jest w firmach zagranicznych, gdzie zdarza się, że pracownicy mają bezpośredniego przełożonego za granicą lub często kontaktują się z klientami zagranicznymi (tak jest np. w firmach outsourcingowych oferujących usługi firmom działającym w innych krajach).

Napisanie dobrego CV oraz listu motywacyjnego zawsze wymaga staranności. Tym bardziej konieczne jest to w przypadku składania dokumentów w języku obcym.

 

Napisz sam i sprawdzaj

Na rynku działają firmy, którym zlecić można tłumaczenie swojego CV oraz listu motywacyjnego. Za jedną stronę tłumaczenia zapłacisz od 50 do nawet 100 zł. Czy warto ponosić te wydatki?

Z jednej strony, na pewno ułatwia to sytuację i eliminuje strach przed kompromitacją związaną z popełnieniem rażących błędów. Warto jednak pamiętać, że złożenie CV to dopiero pierwszy etap rekrutacji. – Nie należy zapominać, że nawet idealnie przygotowane CV, które zapewni udział w rozmowie kwalifikacyjnej, nie zastąpi znajomości języka, która zapewne będzie weryfikowana podczas rozmowy – mówi Dominika Mamro z firmy doradztwa personalnego AG „TEST” Human Resources.Sceptyczny do tego ułatwienia jest również Marcin Sokołowski, Senior Marketing Manager CEE w informatycznej firmie Epicor. Przyznaje, że błędy w aplikacji nie robią na rekruterach najlepszego wrażenia. – Chyba jednak jeszcze gorzej wyglądałoby idealne CV kandydata, który podczas rozmowy nie radzi sobie z językiem angielskim, co oznaczałoby zaangażowanie strony trzeciej w powstanie CV i wątpliwości co do jego rzetelności – przestrzega. Jeszcze gorszym pomysłem jest używanie programów automatycznie dokonujących tłumaczenia. – Zdecydowanie nie polecamy bezgranicznego zaufania do takich narzędzi. Ich wynikiem są często oszałamiające wręcz konstrukcje stylistyczno – językowe – zgodnie twierdzą Dorota Nowak, Starszy Specjalista ds. HR oraz Anna Małudzińska, Rekruter, które zajmują się przyjmowaniem nowych pracowników w Motoroli.

Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów jest po prostu bardzo dokładne sprawdzenie dokumentów przed ich wysłaniem. Sprawdź używane przez siebie zwroty w słowniku i przeczytaj kilkakrotnie dokumenty.

 
CV rozłożone na części

Swoje angielskie CV rozpoczynasz odpodaniadanych osobowych, czyliPersonal data.Tu warto rozróżnić, że phone to numer telefonu stacjonarnego, a cell lub handy to numer komórkowy. Pod nimi można umieścić krótkie podsumowanie zawodowe, czyli Summary of qualifications,lub Profile,czyli swoją ogólną charakterystykę(można tu wymienić kilka cech charakteru, które będą szczególnie przydatne w pracy, o którą się starasz).Następnie doświadczenie zawodowe, czyli Professional experience lub Work history. Tu oprócz nazw firm i dat podajesz zakresy swoich dotychczasowych obowiązków i osiągnięcia. Główne zadania, które wykonywałeś w kolejno wymienianych miejscach zatrudnienia, można uporządkować w kategoriach Main activities. Kolejne punkty CV to Education (gdzie podajesz ukończone szkoły),Training (odbyte kursy i szkolenia) oraz Languages(znajomość języków).Można jeszcze dodaćSkills lub Additional skills(dodatkowe umiejętności), a takżeOther activities,jeśli masz na koncie np. działalnośćw jakiejś organizacji i jest to istotne z punktu widzenia nowej pracy.Na końcu wymieniamy Interests lub Hobbies, czyli zainteresowania.

Pamiętaj o umieszczeniu na końcu formuły o zgodzie na użycie danych osobowych. Po angielsku brzmi ona: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act 29.08.1997 no 133 position 883)”.

 
Sekret dobrego listu

Do CV dołączasz list motywacyjny, czyli covering letter, w którym musisz przekonać rekruterów, że to właśnie ciebie warto zatrudnić. Robisz to własnymi słowami, jednak nie próbuj używać zbyt swobodnego stylu. W liście motywacyjnym bezwzględnie wymagany jest język formalny.

List zaczynamy zawsze odzwrotu„Dear Sir or Madam” lub „Dear Sirs” (jeśli piszemy ogólnie do działu HR, nie znamy tam konkretnej osoby) albo podajemy konkretne nazwisko.

Przy tłumaczeniu motywów napisania listu przydadzą się zdania typu: „I am very interested in your advertisement”; „I am writing to apply for”; „I am writing in regards to your current (name of the position )opening of which I got to know from”; „With reference to your job advertisement in”.

Po wymienieniu w liście swoich zalet i umiejętności należy umieścić zdanie zamykające, w którym wspomnisz o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej czyli interview. Dobrze służą do tego np. „I would be very pleased to attend an interview for this position or to answer Your questions by telephone” albo „I am eager to further discuss my qualifications during the interview” lub „I would be glad to provide You with additional information during interview”. Angielski list kończymy zawsze zwrotem „Sincerely” lub „(Yours) faithfully”.

 
Unikaj błędów

Warto unikać wszelkich błędów, a szczególnie tych spotykanych najczęściej i w związku z tym najbardziej chyba irytujących osoby, które zajmują się rekrutacją. Do tych błędów należy tłumaczenie dosłowne polskiej wersji CV, podczas gdy niektóre zwroty funkcjonują w zupełnie innej postaci. Szczególnie w branży IT zdarzają się dosłowne tłumaczenia zwrotów, które już wcześniej były tłumaczeniem z angielskiego. Efekt może brzmieć zabawnie. Poza tym, często kandydaci tłumaczą nazwy, których się z zasady nie tłumaczy, np. nazwy firm. Jednocześnie u wielu osób w angielskim CV nagle pojawiają się polskie słowa np. Liceum Ogólnokształcące zamiast po prostu High School lub Grammar School. Zdarza się też określenie „własna działalność gospodarcza” i jej nazwa zamiast zwrotu self-employed.

Zdarza się, że kandydaci próbują pisać swoje nazwisko „po angielsku” (tj. bez polskich liter). Efekt? Jedynie niewłaściwe zwracanie się przez rekruterów do kandydata.

Wszelkie błędy gramatyczne i stylistyczne źle świadczą o kandydacie, który jednocześnie deklaruje w dokumentach aplikacyjnych dobrą znajomość języka. – Błędy w dokumentach aplikacyjnych zawsze negatywnie rzutują na ocenę kandydata. Dokumenty aplikacyjne są swego rodzaju materiałem reklamowym, świadczą o kandydacie, a wiec błędy w nich zawarte nie są wskazane – przypominają rekruterki w Motoroli. Jednak błędy językowe w przesłanej aplikacji niekoniecznie muszą dyskwalifikować całkowicie kandydata. Jeśli jego doświadczenie i wykształcenie zostaną uznane za wyjątkowo cenne dla firmy, może mimo to zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie będzie miał szansę się „zrehabilitować”. – Ważne jest, czy osoba potrafi wyrazić swoje myśli i opinie, przekonać kogoś do pomysłów, zaprezentować ideę po angielsku tak, żeby wszyscy zrozumieli a najlepiej „kupili” pomysł – podkreśla Marcin Sokołowski z firmy Epicor.

Jak przyznają specjaliści od rekrutacji, sporo błędów pojawiających się w aplikacjach nie dotyczy języka, lecz wynika po prostu z braku znajomości zasad pisania CV. Pamiętać należy, że podstawowym wymogami dobrej aplikacji, bez względu na język, w jakim jest napisana, jest jej zwięzłość, zrozumiałość i przejrzysty układ graficzny. Curriculum vitae oznacza w końcu „krótkiżyciorys”.

 

Jeśli przesłane przez ciebie dokumenty zainteresują specjalistów od rekrutacji, będą chcieli zaprosić cię na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej być może odbędą z tobą rozmowę telefoniczną. O tym, jak sobie poradzić w czasie tych dwóch rozmów, napiszemy w następnym odcinku.