Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

CV on-line dla pracodawców z Europy

EAL-Net to okazja na zaprezentowanie CV on-line pracodawcom w kraju i za granicą. Twoje CV może być na bieżąco wzbogacane o nowe informacje, a dzięki możliwościom systemu EAL-NET zaistnieje w Internecie w wielojęzycznej formie.

Właśnie powstaje europejska baza danych EAL-NET, która może okazać się szansą dla młodych, wykształconych i poszukujących pracy specjalistów z Polski, Włoch, Francji, Holandii i Węgier. Włoskie konsorcjum międzyuczelniane AlmaLaurea rozpoczęło wraz z Uniwersytetem Warszawskim prace nad projektem EUROALMALAUREA-NET. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy młodym osobom tuż po studiach, rozpoczynającym swoją karierę zawodową. Teraz również największy polski uniwersytet, wraz ze swoimi ośmioma tysiącami absolwentów rocznie – młodymi specjalistami z różnych dziedzin – weźmie udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu, zwiększając tym samym ich szanse na znalezienie pracy.