Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Cynk poprawia sprawność umysłową

Cynk dodawany do posiłków wzmacnia pamięć i poprawia koncentrację uwagi u młodzieży -wskazują najnowsze badania amerykańskie.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronach serwisu internetowego „EurekAlert”, cynk może wywierać korzystny wpływ na umysł niezależnie od tego, czy młodzi ludzie cierpią na jego niedobory w organizmie, czy nie.
 
Najnowsze badania przeprowadzono w grupie 209 (111 dziewczynek i 98 chłopców) z amerykańskich szkół. Przez kilkanaście tygodni dzieci wypijały 5 razy w tygodniu porcję soku z dodatkiem 10 mg (miligramów) bądź 20 mg glukonianu cynku. Jedna grupa piła sok bez dodatków. Uczestnicy nie mieli pojęcia, do której grupy należą.
 
Na początku i na zakończenie badań uczniowie przeszli serię testów oceniających zdolności umysłowe, takie jak koncentracja uwagi, zdolności pamięciowe, umiejętność rozwiązywania problemów i sprawdzian zdolności ruchowych. Sami uczniowie, ich rodzice i nauczyciele wypełniali też ankiety na temat zdolności umysłowych, społecznych i sprawności fizycznej badanej młodzieży oraz jej wyników w nauce.
 
Okazało się, że nastolatki, których codzienna dieta była wzbogacona o 20 mg cynku, poprawiły wyniki w testach na koncentrację uwagi, zdolności pamięciowe i szybkość reakcji. Natomiast u młodzieży, która piła sok bez dodatku cynku lub z dawką 10 mg, nie odnotowano wyraźnej poprawy.
 
Zdolności społeczne i ruchowe nie poprawiły się w żadnej grupie. Analiza krwi wykonana na początku doświadczenia ujawniła, że poprawa zdolności umysłowych nie była uzależniona od poziomu cynku w organizmie badanych. Zdaniem autorów pracy, w przyszłości wyniki te mogą doprowadzić do zmian zaleceń odnośnie dziennych norm spożycia cynku przez młodzież.
 
Według prowadzącego badania dra Jamesa G. Penlanda, jest to o tyle ważne, że niedobory cynku u młodzieży nie są wcale rzadkie, nawet w krajach dobrze rozwiniętych, takich jak USA. Ma to związek z szybkim tempem wzrostu i niezdrowymi nawykami żywieniowymi tej grupy wiekowej.
 
 
Źródło: PAP