Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Czar Słowenii”

Koło Naukowe działa od 2007 roku przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zrzesza studentów uczących się języka słoweńskiego.

„Czar Słowenii” był współorganizatorem imprez kulturalnych promujących kulturę południowosłowiańską w Gdańsku – Dni Kultury Bałkańskiej (maj 2007), Dni Kuchni Słoweńskiej „Słoweński Posmak” z gościem honorowym, Robertem Makłowiczem (listopad 2007).

Najważniejszym projektem realizowanym przez koło naukowe jest redagowanie dwujęzycznego portalu internetowego www.czar-slowenii.pl  poświęconej Słowenii, jej językowi, literaturze i kulturze. W ten projekt włączyli się słoweniści z pozostałych ośrodków akademickich w Polsce, na których wykłada się język słoweński (Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Łódź i Warszawa).