Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Czas na płatny staż. Na Śląsku!

Kariera na Start to nie tylko szansa na płatny staż. To najlepsza okazja, byś mógł zacząć gromadzić swój bagaż doświadczeń, dzięki któremu będzie Ci łatwiej wystartować w zawodzie. Konkurs wyłania laureatów sprawdzając ich realną wiedzę i umiejętności, a nie na podstawie CV, dlatego jest szansą dla osób bez doświadczenia zawodowego. Udział w projekcie to przede wszystkim praca z pasjonatami, którzy utwierdzą Cię w przekonaniu, że to jest Twoja praca marzeń.

Kariera na Start jest programem stażowym dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy nie chcą zaliczyć falstartu w życiu zawodowym. Inicjatywa jest owocem współpracy Dziennika Zachodniego oraz SMG/KRC Poland HR, dla których główną misją jestwsparcie młodych i ambitnych ludzi na początku ich kariery zawodowej. Organizatorzy mają za priorytet zatrzymanie najzdolniejszych i zdeterminowanych młodych ludzi, umożliwiając im realizację swoich marzeń na Śląsku.

Projekt ma na celu w pierwszej kolejności najbardziej zmotywowanych studentów oraz absolwentów, którzy będą mieli szanse odbyć staże w renomowanych, śląskich firmach. Program projektu składa się z trzech uzupełniających się części, dzięki którym będziemy mogli wybrać laureatów, którzy docelowo odbędą staże w interesujących ich branżach, spójnych z ich kierunkami studiów wyższych.

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w roku akademickim 2014/2015 są studentami II, IIIIV lub V roku studiów. Konkurs obejmuje studentów, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Uczestnikami mogą być studenci studiów jednolitych magisterskich, a także studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających. Uczestnikami konkursu mogą być również absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich, którzy uzyskali tytuł w roku 2013 lub 2014.

Pierwszy krok do kariery!

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie zobowiązana jest do wysłania elektronicznego  formularza zgłoszeniowego, który czeka w zakładce „Dla studenta” na stronie www.karieranastart.pl. Rejestracja na stronie internetowej możliwa jest przez cały okres trwania konkursu. Do drugiego etapu konkursu automatycznie przechodzą wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali kompletny formularz  zgłoszeniowy. W drugim etapie zadaniem każdego z Uczestników konkursu jest przesłanie pisemnej pracy do dnia 15 maja 2015 r. Aby Uczestnik mógł zostać dalej w grze, musi rozwiązać minimum jedno zadanie problemowe/case study, które jest podpięte do miejsca stażowego, będące docelowo pożądanym przez studenta stażem. Tematyka zadań będzie zamieszczona na stronie internetowej od 9 marca 2015 r. Nie nadesłanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem studenta lub absolwenta z listy uczestników konkursu.

Ważne!

Praca uczestnika nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz żadnymi danymi osobowymi, umożliwiającymi identyfikację. Aby nadesłane zgłoszenie mogło być brane pod uwagę w konkursie, do każdej pracy należy dołączyć swoje CV. Uczestnik może nadesłać rozwiązanie więcej niż jednego zadania i aplikować na więcej niż jedno miejsce stażowe. Rekrutacja do każdej z Firm odbywa się oddzielnie. Uczestnik może w związku z tym wygrać więcej niż jedno miejsce stażowe.

Jakie staże czekają na Ciebie?

Czas trwania stażu nie może być krótszy niż okres jednego miesiąca. Termin jego rozpoczęcia, jak też inne warunki odbywania stażu, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Laureatem konkursu a Firmą Współpracującą. Forma i wysokość wynagrodzenia przyznawana stażystom jest ustalana indywidualnie z Firmami Współpracującymi, jednak kwota wynagrodzenia nie może być niższa, niż 1000 zł netto za miesiąc współpracy. Dokładne informacje na temat miejsc stażowych i zadań problemowych będą opublikowane 9 marca br.

Już ponad 200 stażystów przekonało się, że warto stażować z Karierą. Zarejestruj się, rozwiąż case study z Twojej branży i wygraj płatne stażowanie na Śląsku. Już od dzisiaj na stronie www.karieranastart.pl znajdziecie zadania, które mogą okazać się Waszą przepustką do płatnego stażu. 

 
 
Autor: Paulina Wach
Koordynator projektu Kariera na Start