Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Czy lubimy rywalizować w pracy?

Walka o tytuł pracownika miesiąca, tablice pokazujące zgromadzone punkty, spotkania motywujące – czy lubimy rywalizować ze sobą w pracy?

Okazuje się, że Polacy nie chcą i nie lubią rywalizować ze sobą w pracy. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dla tego, iż rywalizacja kojarzy nam się z czymś negatywnym. Uważamy, że rywalizacji często towarzyszą frustrujące uczucia takie jak zawiść, zazdrość, upokorzenie, lęk czy agresja. A to powoduje, iż te uczucia i drobne nieporozumienia mogą prowadzić do poważniejszych konfliktów w zespole, które zdezorganizują lub utrudnią pracę, a na pewno pogorszą atmosferę w grupie.

Dlatego też decydujemy się na współpracę bez współzawodnictwa połączoną często z przyjaźniami i dość mocnymi kontaktami towarzyskimi.

Najlepiej nam się pracuje, gdy nasi współpracownicy są przyjaciółmi i często spotykają się po pracy. Nie lubimy także, kiedy nie możemy rozwijać naszych dobrych relacji w pracy np. poprzez rozmowy na tematy towarzyskie.

Z drugiej strony, ten brak rywalizacji może mieć także skutki negatywne. Szkoda, że polscy pracownicy nie potrafią zdrowo rywalizować, bo według specjalistów jest to najlepszy motor napędzający.

Zatem może warto postawić na choćby odrobinę rywalizacji, która być może wyzwoli w nas jeszcze więcej energii i entuzjazmu do wykonywanych zadań. Jednak zawsze pamiętajmy, aby były to pozytywne emocje, bo tutaj już tylko krok od niezdrowego i nieetycznego współzawodnictwa nie mającego nic wspólnego z zasadą fair play.

(gmj)

Foto: shutterstock.com