Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Czy patrzymy na rynek pracy z optymizmem?

Wg aktualnych danych CBOS, odsetek negatywnych opinii o rynku pracy w Polsce spadł z 49% do 25% w ciągu roku.

Potwierdza to, czego już od roku dowiadywaliśmy się z badania Confidence Index przeprowadzanego cyklicznie przez firmę rekrutacyjną Michael Page. Jego najnowsze wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku wskazują, że aż 70% Polaków pozytywnie postrzega obecną sytuację na krajowym rynku pracy. Oznacza to wzrost o 6 p.p. względem analogicznego okresu z ub. r.

 

Polska z takim wynikiem zajmuje obecnie 3. miejsce w Europie. Wyprzedza ją jedynie Szwecja (78%) oraz Niemcy (80%).

 

W podziale na grupy wiekowe, najwięcej optymizmu względem aktualnej sytuacji na rynku pracy przejawiają osoby, które nie ukończyły 30 r.ż. (78%). W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. wskaźnik ten wzrósł aż o 14 p.p. Z kolei wartość tego indeksu dla osób w wieku 30-49 lat wyniosła 70%, co oznacza również wzrost w porównaniu z ub. r. (o 3 p.p.). Także osoby powyżej 49 r.ż. pozytywnie patrzą na rynek pracy. W tej grupie wiekowej optymizm zwiększył się o 8 p.p., do 55%. mówi Piotr Dziedzic, dyrektor w Michael Page. – Co ciekawe, pracodawcy w obliczu trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych osób coraz częściej decydują się na kompromis i wybór kandydata, który spełnia tylko część stawianych przed nim pierwotnie wymagań. Ewentualne braki w umiejętnościach pracowników w takich sytuacjach mają być uzupełniane poprzez szkolenia i codzienną pracę pod okiem menedżera – podkreśla Piotr Dziedzic.

 

Ponadto, 75% ankietowanych do 30 r.ż. uważa, że ich przyszła sytuacja na rynku będzie równie dobra. W grupie wiekowej 30-49 lat wskaźnik ten wynosi 72%, natomiast u osób powyżej 49 r.ż. osiągnął on wynik 55%. Wg respondentów będzie to też miało swoje przełożenie na wzrost ich wynagrodzeń w przeciągu 12 miesięcy. Podwyżki w tym okresie spodziewa się blisko 54% ankietowanych.

 

O badaniu Confidence Index

 

Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez PageGroup w Europie kontynentalnej, który bada nastroje wśród osób poszukujących pracy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Holandii, Szwecji i Belgii. Badanie mierzy poziom optymizmu kandydatów na stanowiskach specjalistycznych i managerskich w odniesieniu do szans na znalezienie nowej pracy, przewidywanego czasu trwania poszukiwań, oczekiwań wobec własnej sytuacji zawodowej i sytuacji gospodarczej kraju oraz powodów, które skłoniły ich do zmiany miejsca zatrudnienia. Badanie jest prowadzone online wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem strony Michael Page lub Page Personnel.

Więcej informacji: www.michaelpage.pl
foto shutterstock