Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Czy Polacy oddaliby swoje ciało na potrzeby nauki?

TNS OBOP na zlecenie HBO Polska przeprowadził sondaż Postawy Polaków wobec oddawania ciała na potrzeby nauki.

Inspiracją do badań stał się film dokumentalny Istnienie w reż. Marcina Koszałki.
 
Przeprowadzone w końcu września 2007 roku badania ilustrują podstawy Polaków wobec przekazywania ciała na potrzeby nauki. Z sondażu wynika, że więcej niż co czwarty Polak (28%) oddałby swoje ciało po śmierci na potrzeby nauki. Większość osób (60%) nie chce oddawać ciała na cele naukowe, a 35% Polaków zdecydowanie się temu sprzeciwia.
 
Głównym argumentem przemawiającym za oddawaniem ciała na potrzeby nauki jest chęć pomocy innym ludziom poprzez poprawę skuteczności leczenia (73%). Ponad połowa zwolenników oddawania ciała na cele naukowe (52%) wskazuje również na chęć wsparcia nauki i wiedzy lekarskiej. Zdecydowanie mniejszy odsetek badanych kieruje się potrzebami studentów medycyny, którzy pracując na preparatach medycznych, szkolą swoje umiejętności (23%). Jeszcze rzadziej pojawiają się głosy osób, którym obojętne jest, co stanie się z ich ciałem po śmierci (12%) oraz tych, którzy chcą zostawić coś po sobie (11%).
 
Respondenci, którzy odmawiają przekazania ciała na potrzeby nauki, podają kilka głównych powodów. Przeciwnicy wskazują na niemożność zorganizowania tradycyjnego pogrzebu (28%) i obawiają się ingerowania w swoje ciało po śmierci (27%). Jedna czwarta (25%) wykazuje lęk przed okaleczeniem ciała, a 24% czuje dyskomfort, myśląc o takich sprawach za życia.
 
Niezdecydowanych w kwestii oddawania ciała na cele medyczne jest 12% Polaków. W ich przypadku „za” przemawia argument o pomocy innym ludziom poprzez zwiększenie skuteczności leczenia (38%) oraz argument o przyczynieniu się do rozwoju  nauki (23%). Jednak do wyrażenia zgody zniechęca ich dyskomfort spowodowany myśleniem o schyłku życia (30%).
 
TNS OBOP zrealizował badanie w dniach 20-24 września 2007 roku na losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wywiadu bezpośredniego w domu respondenta (face-to-face).