Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Daj śmieciom kosza

Trwa konkurs na najlepszy film animowany na temat projektu selektywnej zbiórki odpadów „Daj śmieciom kosza”, organizowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kulturalny Kolektyw UG.

Konkurs na animację promującą projekt selektywnej zbiórki odpadów na Uniwersytecie Gdańskim „Daj śmieciom kosza” (http://www.selekcjaodpadow.ug.gda.pl) rozpoczął się 1 czerwca i potrwa jeszcze do 31 sierpnia 2007 roku. Prace oceni komisja konkursowa złożona z m.in. Kierownika Akademickiego Centrum Kultury UG, Prezesa Fundacji Rozwoju UG, Przewodniczącego Kulturalnego Kolektywu UG, a także przedstawicieli sponsorów. Na ocenę nadesłanych prac będą miały wpływ walory artystyczne i edukacyjne pomysłu. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 września 2007 r., a dwaj zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 3000 zł dla zwycięzcy oraz 1000 zł za zajęcie drugiego miejsca.
Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Wykonana w dowolnej technice animacja nie może trwać dłużej niż trzy minuty, a jej integralną częścią powinien być motyw tęczy związany z projektem „Daj śmiechom kosza”. Filmy nagrane na DVD i opatrzone słownym godłem (także na dołączonej kopercie z danymi osobowymi) należy dostarczyć lub wysłać na adres:
 
Akademickie Centrum Kultury
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk
z dopiskiem: „Konkurs na film animowany”