Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dawanie daje więcej szczęścia niż branie

Wyobraź sobie, że zaczynasz swoją pierwszą pracę w korporacji i otrzymujesz nieograniczone możliwości tworzenia i wdrażania własnych pomysłów. Twoje rozwiązania są realizowane w ramach specjalizacji i obszaru, na którym się znasz. Jeżeli zadajesz sobie pytanie „Czy to jest możliwe?”, to odpowiadamy – w Grupie ORLEN dajemy taką szansę.

Kierunek ORLEN – unikalne doświadczenia

O atrakcyjności PKN ORLEN jako pracodawcy świadczą projekty, jakie koncern realizuje. Aktualnie Grupa ORLEN bierze udział w ponad trzydziestu programach badawczo-rozwojowych, które prowadzone są na niespotykaną na rynku skalę. Wymagają one ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań niezależnie od obszaru biznesowego, w jakim powstają. Dlatego zarówno pracownicy, jaki i stażyści zgodnie ze swoimi kompetencjami dołączani są do udziału w projektach realizowanych w ramach poszczególnych Spółek z Grupy ORLEN. W ten sposób koncern poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą okazać się pomocne i zostaną wdrożone do powszechnego użytku.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Należy podkreślić, że za sukcesem rynkowym i rozwojem każdej firmy stoją zaangażowani pracownicy. Tak jest również w tym przypadku. Grupę ORLEN buduje dwadzieścia dwa tysiące profesjonalistów różnych specjalności zatrudnionych w ponad trzydziestu spółkach, w tym w PKN ORLEN.

PKN ORLEN zależy na rozwoju kompetencji zawodowych swoich pracowników i na umacnianiu ich pozycji na rynku pracy. Jednocześnie firma doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie równowagi, dlatego ORLEN stawia na wdrażanie rozwiązań łączących aktywność zawodową z życiem prywatnym. Jednym z nich jest systemowy pakiet benefitów, który obejmuje takie kategorie jak: „Zdrowie”, „Rodzina”, „Komfort”, „Przyszłość”. Zakres benefitów jest regularnie oceniany przez pracowników, rozwijany i dostosowywany do ich potrzeb i stylu życia. Ponadto długoterminowe podejście Grupy ORLEN i odpowiedzialność względem otoczenia reguluje dostęp do benefitów nie tylko zatrudnionym w firmie pracownikom, członkom ich rodzin, ale też emerytowanym pracownikom czy w przypadku programów profilaktyki – społeczności lokalnej miast, z którymi związany jest koncern.

Pomaganie jak chemia

Działania dobroczynne prowadzone przez ORLEN odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności oraz niosą za sobą realne zmiany w życiu zarówno potrzebujących, jak i pomagających. Znaczną część działań realizowanych w Grupie ORLEN inicjuje i wspiera finansowo Fundacja ORLEN. Jest to zgodne z jej założeniami statutowymi. Wsparcie sponsoringowe otrzymują zarówno instytucje, jak i społeczności lokalne lub osoby fizyczne. Pomoc materialna fundacji, pomimo olbrzymiej skali, nie byłaby jednak możliwa bez udziału pracowników-wolontariuszy, którzy chętnie włączają się w projekty społeczne fundacji lub samodzielnie inicjują akcje dobroczynne, angażując kolegów z pracy oraz swoich najbliższych. Wiele akcji realizowanych jest z własnych środków pracowników, wymaga też zaangażowania w czasie wolnym. Projekty realizowane są w ramach jednego z sześciu obszarów tematycznych: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia”, „Edukacja”, „Rozwój lokalny”, „Ekologia i ochrona środowiska naturalnego”, „Kultura i sport”, „Pomoc społeczna”. Na wykonanie projektów można uzyskać dofinansowanie od fundacji. W efekcie takie akcje pracowników przeradzają się często w wieloletnie programy, w które włączają się całe zespoły. W PKN ORLEN dzielimy się dobrą energią. Grupa ORLEN wyznacza trendy rynkowe z pełną świadomością znaczenia innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności współpracy. Takie wartości premiujemy również wśród stażystów. Przed osobami rozpoczynającymi życie zawodowe otwieramy drzwi do kariery programem stażowym Kierunek ORLEN realizowanym wspólnie ze Spółkami Grupy.

Zaciekawiony? Zainteresowana?

Wkrótce rozpoczynamy nową edycję programu, która umożliwi zdobycie doświadczenia osobom chcącym połączyć naukę z pracą.

Po więcej informacji  zajrzyj na: www.orlen.pl/kariera