Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dla młodych ludzi bycie odpowiedzialnym społecznie jest bardzo ważne

Badania* potwierdzają znaczenia działań społecznie odpowiedzialnych w wyborach tak zwanego pokolenia Y. Duże zainteresowanie studentów i studentek Akademią Odpowiedzialnego Biznesu 2013 świadczy o potrzebie edukowania młodego pokolenia w zakresie CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

W dniach 10-11 maja br. odbyła się kolejna edycja Akademii Odpowiedzialnego Biznesu – największej konferencji w Polsce dla studentów i studentek o społecznie odpowiedzialnym biznesie. Do stolicy przybyło 80 osób z całej Polski, aby wziąć udział w wykładach i warsztatach poświęconych tematyce CSR. Organizatorami wydarzenia byli Liga Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Temat przewodni dwudniowej konferencji brzmiał „CSR – jak to się robi?”, czyli od strony praktycznej ukazał zagadnienie strategicznego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Młodzi ludzie bardzo aktywnie interesują się zagadnieniami związanymi z CSR. Z roku na rok, w Akademii Odpowiedzialnego Biznesu bierze udział coraz więcej studentów. Wiedza dotycząca społecznej odpowiedzialności przydaje się w wyborze pracodawcy, a także jako potencjalny kierunek kariery – w firmach znajomość tego zagadnienia jest coraz bardziej potrzebna” – mówi Piotr Sobolewski, koordynator Ligi Odpowiedzialnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warsztaty i wykłady

Dr Jacek Dymowski omówił zagadnienie cyklu CSR w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie, podkreślając, że odpowiedzialność organizacji nie dotyczy wyłącznie tego jak zysk jest dzielony, ale również w jaki sposób jest on generowany. Zwrócił uwagę na konieczność uświadomienia sobie przez firmy rzeczywistego oddziaływania na otoczenie i środowisko poprzez przypatrzenie się łańcuchowi wartości przedsiębiorstwa. Przyznał, że konsumenci coraz rzadziej „kupują” zaangażowanie społeczne firm, gdyż doszukują się w nim wyłącznie wizerunkowych zabiegów. Słusznym działaniem jest wykazanie realnych, biznesowych korzyści dla organizacji.

Wykład dr. Bolesława Roka przybliżył uczestnikom i uczestniczkom zagadnienie audytu etycznego w przedsiębiorstwie, czyli narzędzia wspomagającego wewnętrzne zarządzanie przedsiębiorstwem, które prezentuje pracownikom wartości wyznawane przez organizację oraz zobowiązania i konsekwencje z nich wynikające.

W ramach konferencji odbyły się 2 wykłady i 15 warsztatów w 5 tematach, które przeprowadzili przedstawiciele środowiska biznesowego Unilever, PwC, Orange, PGNiG oraz przedstawiciele organizatora Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

W temacie identyfikacji interesariuszy i zarządzania nimi uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z zagadnieniem wyznaczania najważniejszych grup otoczenia, które następnie służy tworzeniu strategii CSR i raportowaniu społecznemu. Warsztat poświęcony oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo wskazywał, że CSR bez świadomości wpływu nie może być dziedziną prawdziwie efektywną. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniem budowania strategii CSR i znaczenia jej spójności z misją firmy. Paweł Jezierski z Unilever jako przykład zaprezentował plan firmy „Życie w sposób zrównoważony”. Przedstawicielki Orange Polska, Monika Kulik i Marcelina Pytlarczyk omówiły zagadnienie mierzenia efektywności zaangażowania firm od tworzenia strategii, wyboru kluczowych projektów i wskaźników w ramach ich realizacji, poprzez proces monitoringu i raportowania działań z zakresu CSR. Trenerki z Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowały warsztat o raportowaniu i komunikowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym omówieniem narzędzia komunikacji CSR – raportu społecznego.

Konkurs CSR

W trakcie Akademii Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się również rozstrzygnięcie ogólnopolskiego Konkursu CSR z wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Piątka finalistów przygotowała i przedstawiła przed jury prezentacje na temat komunikacji CSR z wybranymi interesariuszami. Nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca oraz nagrodę publiczności zdobyła Daria Lisiecka. Kolejne miejsca zajmowali Wioleta Gaweł – II miejsce, Maria Strubińska – III miejsce, Katarzyna Dąbrowska – IV miejsce oraz Arkadiusz Gita – V miejsce. 

Organizatorzy konferencji: Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patroni honorowi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki

Partnerzy: PwC, Orange, PGNIG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Unilever

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Patroni medialni: odpowiedzilanybiznes.pl, dlaStudenta.pl, Young PRO, CR Navigator, students.pl, kampaniespołeczne.pl, eurostudent.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

* LOHAS Consumer Trends Database®