Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dlaczego nie emigrują?

W ciągu kilku ostatnich lat miliony Polaków wyjachało po pracę za granicą. Dlaczego z takiej możliwości nie skorzystało więcej naszych rodaków?

Według sondy przeprowadzonej wśród użytkowników Internetowego Serwisu Pracy JOBS.PL najczęstszym powodem rezygnacji z wyjazdu za granicę była obawa przed rozstaniem z bliskimi. Odpowiedź „tęskniłbym za rodziną” wskazało 26% respondentów. Tylko nieco mniej osób biorących udział w sondzie zadeklarowało, że nie wyjechało, gdyż za granicą musieliby wykonywać prace poniżej swojego wykształcenia (25%). Ponad 20% respondentów zniechęcił brak znajomości języka obcego.
Zaledwie 12% użytkowników JOBS.PL przyznało, że po prostu lubi swoją pracę w Polsce i nie odczuwa potrzeby wyjazdu. Natomiast dla 9% badanych wyjazd zagraniczny nie wiązałby się z korzyściami finansowymi.

Sondę przeprowadzono w okresie 27.05 – 11.06 2008 r. na stronach serwisu pracy JOBS.PL. W badaniu wzięło udział 625 internautów.