Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dlaczego uprawiamy seks – 237 powodów

Psychologowie z Teksasu, David Buss i Cindy Meston, przeprowadzili wyczerpujące badania nad czynnikami motywującymi ludzi do uprawiania seksu. Badacze wskazali 237 takich powodów.

Przyjmuje się, że uprawiamy seks z prostych przyczyn: chęci doświadczenia przyjemności czy potrzeby rozmnażania się. Ostatnio stworzona lista obejmuje jednak ponad dwie setki złożonych motywów tej czynności – od hedonistycznych przez praktyczne po zemstę.
Powody mogą być przyziemne („nudziłem się”) i duchowe („chciałem/chciałam być bliżej Boga”), altruistyczne („chciałem/chciałam, aby druga osoba dobrze się czuła”) albo makiaweliczne („chciałem/chciałam awansować”).
Buss i Meston przeprowadzili dwa badania. W pierwszym poprosili ponad 400 mężczyzn i kobiet o określenie powodów, dla jakich ludzie uprawiają seks. W kolejnym zapytali ponad 1,5 tys. studentów o ich doświadczenia i podejście do tematu.
Po przeanalizowaniu odpowiedzi, wyodrębnili cztery główne i 13 podrzędnych czynników wyjaśniających, dlaczego chodzimy ze sobą do łóżka.
 
Źródło: www.naukawpolsce.pl