Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dlaczego warto ciągle rozwijać swoje zdolności intelektualne?

Człowiek uczy się przez całe życie – mówi popularne przysłowie. W dzisiejszych czasach, kiedy tempo rozwoju cywilizacyjnego jest bardzo szybkie, słowa te są aktualne jak nigdy. Eksperci są zgodni, że ciągłe dokształcanie się jest niezbędne, by utrzymać się na konkurencyjnym rynku pracy. Dlatego warto pomyśleć o studiach podyplomowych.

Dynamiczne środowisko pracy sprawia, że idea studiów podyplomowych rozwinęła się w ostatnich latach. W połowie lat 90. studiowało ok. 56 tys. studentów studiów podyplomowych, a obecnie ta liczba jest bliska 200 tys.

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto ma tytuł naukowy (licencjat, magister, inżynier) i pragnie się dokształcić, wykorzystując przy tym swoje zdolności intelektualne. Z założenia ich celem jest pomoc osobom, które w ciągu kariery zawodowej znalazły się w sytuacji, kiedy potrzebują rozwinąć nowe kompetencje. Zajęcia tego typu mają formę warsztatów, a po ich ukończeniu otrzymujemy świadectwo, a nie dyplom – tym różnią się od innych rodzajów studiów. Oczywiście nie obejdzie się bez egzaminu końcowego.

Zalety

Jedną z głównych zalet studiów podyplomowych jest krótki czas trwania (zwykle są to dwa, trzy semestry w trybie zaocznym), a także możliwość wyboru kierunku, który umożliwi nam rozwój wcześniej zdobytej wiedzy. Jednak należy rozważnie podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów, ponieważ ich koszt wynosi średnio 3–5 tys. zł. Co więcej , warto inwestować swój czas wtedy, gdy wiemy już, że kierunek, na który się zdecydowaliśmy, jest tym, z czym planujemy związać swoją przyszłość zawodową.


Średni wzrost pensji osoby, która ukończyła studia podyplomowe jest wyższa o 200 zł od tej, która posiada tylko wykształcenie magisterskie. Kolejną zaletą wynikającą z podjęcia studiów podyplomowych jest możliwość nawiązania nowych, obiecujących kontaktów biznesowych. Zajęcia i wykłady prowadzone są przez praktyków, którymi są nierzadko ludzie ze świata biznesu, zaś w uczelnianych ławkach zasiadają specjaliści z branży, z która planujemy przyszłość zawodową. Jest to również okazja do wymiany doświadczeń.


Równie ważne w przypadku wyboru kierunku studiów podyplomowych jest to, by zwrócić uwagę na renomę uczelni, liczbę godzin, organizację nauki oraz cenę, która nie zawsze idzie w parze z jakością.

Aby pozostać konkurencyjnym na rynku, warto inwestować w swoje wykształcenie, niemniej trzeba robić to z głową, a także starać się, jak najwcześniej połączyć wiedzę zdobytą w toku kształcenia z praktyka zawodową.