Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

DLACZEGO WARTO MIEĆ CERTYFIKAT JĘZYKOWY? – 6 RAD EKSPERTÓW CAMBRIDGE ENGLISH

Certyfikat językowy ułatwia znalezienie dobrej pracy i może wpływać na wyższą pensję  – mówi Arkadiusz Jaworski z Cambridge English (to część Uniwersytetu Cambridge, odpowiedzialna za certyfikację). Poniżej rady eksperta.

1.    Wyróżnij się!

Certyfikat językowy wyróżnia na rynku pracy i zwiększa atrakcyjność kandydata. Pracodawcy uznają go za drugą, po rozmowie kwalifikacyjnej, wiarygodną metodę weryfikacji poziomu znajomości języka. Blisko 70 proc. rekrutujących kadrę menedżerską potwierdza, że certyfikat językowy to ważny atut podczas naboru.  

 
2.    Znajdź pracę marzeń

Największe znaczenie znajomości języka angielskiego u kandydatów do pracy podkreślają firmy zagraniczne (87 proc.), zatrudniające ponad 250 pracowników (76 proc.). To właśnie duże firmy, szczególnie z branży przemysłowej, w największym stopniu cenią certyfikaty językowe (odpowiednio 70 i 72 proc. wskazań).

 
3.    Rozwijaj karierę

Jeśli chcemy zajmować wysokie stanowisko, musimy znać angielski i najlepiej, gdy poświadcza to certyfikat. Certyfikaty językowe są tym ważniejsze, im wyższe jest stanowisko, o które stara się kandydat. To znaczenie podkreśla 67 proc. pracodawców rekrutujących kadrę zarządzającą wyższego stopnia i 65 proc. – średniego szczebla.

 
4.    Zarabiaj więcej

Posiadanie certyfikatu językowego może zwiększyć wynagrodzenie. Co trzeci rekruter przyznaje, że wynagrodzenie osoby posiadającej certyfikat może być wyższe – średnio o 16 proc.

 
5.    Udowodnij, że jesteś ambitny

Kandydaci, posiadający certyfikaty językowe, postrzegani są jako osoby ambitne (47 proc. wskazań rekruterów), wytrwale dążące do celu (blisko 47 proc.), zorientowane na sukces (43 proc.). To cechy ważne dla każdego pracodawcy.

 
6.    Wybieraj uznany standard

Jako najbardziej cenione certyfikaty językowe pracodawcy wskazują Cambridge English: First, Advanced oraz Proficiency (łącznie 76 proc. wskazań). Szczególnie cenią je największe firmy z dużych miast (ponad 80 proc.). Cambridge English to również certyfikaty najpopularniejsze wśród rekruterów, którzy sami posiadają certyfikat z języka angielskiego (60 proc. wskazań).

 

Informacje o Cambridge English:

– to instytucja tworząca wiodące egzaminy dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka. Jest częścią Uniwersytetu Cambridge. Co roku ponad 4 mln osób w 130 krajach zdaje egzaminy Cambridge English – certyfikaty są uznawane przez przeszło 15 000 instytucji: pracodawców, uczelni, agend rządowych (w tym 400 w Polsce). Dalsze informacje: http://www.cambridgeenglish.org/pl/