Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dlaczego warto wybrać pracę w Timac Agro?

Profesjonalny proces rekrutacji, jasna ścieżka kariery, stawianie na ludzi, rozwój, szkolenia benefity, także możliwość udziału innowacyjnych międzynarodowych projektach. Tak, to możliwe firmie Timac Agro.

jakości działań podejmowanych przez firmę najlepiej świadczy nagroda Great Place To Work®, którą otrzymaliśmy dzięki opiniom naszych pracowników. Jeśli chcesz się rozwijać i zadbać o swoją karierę, postaw na Timac Agro – z nami jest to możliwe! pl.timacagro.com

Sprawdź oferty: https://pl.timacagro.com/kariera/oferty-pracy/

Wyznaczamy jasną ścieżkę kariery

Przygoda Timac Agro rozpoczyna się dwuetapowym, odpowiednio przygotowanym procesie rekrutacyjnym, podczas którego staramy się dopasować kandydatów do wykonywanych firmie obowiązków. Poszukujemy osób, które posiadają chęci umiejętności samokształcenia, przyswajania nowej wiedzy zakresu rolnictwa środowiska, badania specyficznych potrzeb klientów, ale też wyjątkowe umiejętności komunikacyjne, biznesowe handlowe. Od pierwszych dni pracy mapujemy kompetencje, szukamy obszarów do rozwoju wyznaczamy jasne ścieżki kariery.

Każdy nowy pracownik przechodzi kilkutygodniowy program wdrożenia, dostosowany do indywidualnych potrzeb. To czas na poznanie produktów, zaznajomienie się wiedzą dziedziny agronomii oraz rozwój umiejętności handlowych, wszystko to zgodnie modelem biznesowym firmy.

Szeroki wachlarz benefitów

Od pierwszych dni firmie nasi pracownicy mogą korzystać szerokiego wachlarza benefitów: bezpłatnej opieki medycznej, dofinansowania karty MultiSport, Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), ramach których odprowadzamy składkę wyższą od ustawowo wskazanej, która wzrasta wraz ze stażem pracy, grupowego ubezpieczenia na życie na korzystnych warunkach, narzędzi pracy do swobodnego wykorzystania, także dofinansowania nauki języka angielskiego (managerowie). Wprowadziliśmy dodatkowo program motywacyjny dla naszych handlowców nazwie Timacar. Polega on na tym, że pracownik, który osiągnie określone wyniki sprzedażowe, po trzech latach może otrzymać na własność użytkowany przez siebie samochód firmowy.

Najważniejsi są ludzie

Timac to ludzie – oprócz codziennej pracy chcemy sobą przebywać wzajemnie się poznawać, co pracodawca umożliwia nam podczas spotkań integracyjnych. Funkcjonuje nas Program Poleceń Pracowniczych, dzięki któremu mamy już naszych szeregach osoby zatrudnione na skutek rekomendacji naszych pracowników. Każdy polecający otrzymuje bonus po zatrudnieniu nowej osoby, zatem program przynosi wymierne korzyści wszystkim stronom. Dbamy odpowiednie uświetnienie ważnych okoliczności: przyznajemy nagrody jubileuszowe związane ze stażem pracy; nasi pracownicy otrzymują także prezenty okazji narodzin dzieci, Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka, a o ważnych wydarzeniach życia firmy dowiadują się dzięki naszemu miesięcznikowi „Timac HR News”.

Promujemy postawy ekologiczne

naszym zespole doskonale odnajdą się osoby, dla których ważna jest ekologia szeroko pojęta ochrona środowiska. Jesteśmy odpowiedzialnym obywatelem społeczności globalnej – należymy do organizacji promujących wspierających rolnictwo zrównoważone dbałość planetę: do Stowarzyszenia Agroekoton oraz Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem BioPomorze, zrzeszającym gospodarstwa ekologiczne północnej Polsce. Bierzemy udział spotkaniach jesteśmy odpowiedzialni za panele edukacyjne. Jesteśmy również patronem jednej klas Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Swarożynie, gdzie prowadzimy poletka doświadczalne wykorzystaniem naszych produktów bierzemy udział panelach edukacyjnych dla młodzieży. Promujemy postawy ekologiczne, czym informujemy naszych wewnętrznych materiałach komunikacyjnych. Prowadziliśmy akcje proekologiczne, takie jak: „Sprzątanie Świata”, „Dbamy pszczoły” (wysyłka nasion łąki kwiatowej do pracowników, aby mogli zasadzić je domowych ogrodach, dzięki czemu powstało środowisko dla pszczół); „Dbamy glebę” – przykładami naszych pracowników pokazującymi, jak dbają oni glebę swoich domowych ogrodach. Poza tym warto wspomnieć akcji „Ograniczamy wyrzucanie produktów żywnościowych”, ramach której pracownicy dzielili się swoimi praktykami tym zakresie, także dowiedzieli się możliwości skorzystania serwisu To Good To Go, który promuje kupowanie produktów krótką datą przydatności do spożycia niższych cenach. Zorganizowaliśmy także akcję „Eko-Podróż”, której zachęcaliśmy pracowników do jak najczęstszego korzystania ekologicznych środków transportu, jak np. rower czy rolki. Objęliśmy również swoją pomocą kilka schronisk dla zwierząt.

Stawiamy na rozwój innowacje

Chcesz się rozwijać zdobywać wiedzę? nami to możliwe! Działalność rozwojowa innowacje są przewodnimi wartościami Roullier Group, kładziemy więc na nie duży nacisk. ciągu roku organizujemy wiele szkoleń, ponadto nasi pracownicy mogą rozwijać swą wiedzę umiejętności na wiele różnych sposobów, np. korzystając bazy wiedzy e-learningowej czy tzw. coachingu terenie. Działając międzynarodowym środowisku, mamy możliwość udziału programach rozwojowych – tzw. Expert Trainingsramach których, siedzibie firmy St. Malo Bretanii, wraz kolegami całego świata możemy zdobywać nową wiedzę na temat rozwiązań technologicznych, jednocześnie dzieląc się swoją wiedzą dobrymi praktykami.

czym jeszcze warto wspomnieć? Umożliwiliśmy jednej naszych koleżanek przeprowadzenie doktoratu wdrożeniowego na bazie naszych produktów, wykorzystaniem międzynarodowego zaplecza naukowo-badawczego. Skorzystaliśmy sugestii pracownika dotyczącej dopracowania określonego produktu, bierzemy ponadto udział szeroko rozumianym serwisowaniu plantacji naszych klientów.

Jeśli chcesz się rozwijać i zadbać o swoją karierę, postaw na Timac Agro – z nami jest to możliwe! pl.timacagro.com