Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dni Aktywności Studenckiej

Dni Aktywności Studenckiej to impreza organizowana co pół roku przez Fundację MANUS i Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej. Składają się z cyklu szkoleń oraz wystawy w najbardziej rozpoznawalnym budynku Politechniki, "tzw. Serowcu" C-13.

Podczas tego wydarzenia setki studentów zasłużonych na rzecz Politechniki Wrocławskiej prezentują swoją działalność oraz zachęcają do współdziałania w ramach organizacji studenckich, kół naukowych, mediów studenckich oraz agend kultury. Tysiące studentów poznaje osiągnięcia kolegów, znajduje swoją ścieżkę rozwoju i spotyka organizacje, z którymi chciałby współpracować. Wszystko znajduje się w jednym budynku, co organizacje traktują jako wyzwanie do przyjaznej konkurencji. To także okazja do nawiązania współpracy między organizacjami działającymi na PWr i integracji środowiska studenckiego.