Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dni Dawcy Helpers’ GeneratiON już w grudniu na uczelniach wyższych w całej Polsce

W dniach między 5 a 16 grudnia na uczelniach wyższych w całej Polsce odbędą się Dni Dawcy w ramach ósmej edycji projektu studenckiego Helpers’ GeneratiON Fundacji DKMS. Jego celem jest zaangażowanie całego środowiska akademickiego w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. W tym rok, w edycji zimowej projektu, jest zaangażowanych 75 Studenckich Liderów z 40 uczelni wyższych z całej Polski.

W Polsce, na wszystkich uczelniach wyższych, studiuje około 1,5 mln młodych ludzi. Każdego roku coraz więcej z nich chętnie angażuje się w akcje społeczne oraz wolontariaty. Te wyjątkowe osoby mają w sobie ogromny zapał i chęć zmiany świata na lepsze, a także coraz częściej świadomość jak ważne jest krzewienie idei dawstwa.

Studenccy Liderzy ósmej edycji projektu Helpers’ GeneratiON Fundacji DKMS zostali wyłonieni w wyniku rekrutacji do projektu, która odbyła się na przełomie września i października br. na wszystkich uczelniach wyższych w całej Polsce. Poszukiwani byli Studenccy Liderzy, czyli przyszli organizatorzy akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku na swoich uczelniach. Rekrutacja zakończyła się odnotowaniem rekordowej liczby 132 zgłoszeń z 66 polskich uczelni. Rejestracja nowych potencjalnych Dawców szpiku jest w tym projekcie najważniejsza. Misją Fundacji DKMS jest bowiem znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Łącznym rezultatem poprzednich siedmiu edycji projektu studenckiego jest szansa na życie ofiarowana 308 osobom cierpiącym na nowotwory krwi.  Aż tylu młodych ludzi, spośród zarejestrowanych przez Studenckich Liderów, stało się do tej pory** Dawcami faktycznymi, czyli oddało komórki macierzyste dla ratowania innych. Równocześnie do tej pory studenci zarejestrowali 82 013 potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych.

Jest to bardzo dużo, ale w dalszym ciągu nie wszyscy Pacjenci znajdują swojego „bliźniaka genetycznego”. Tylko w Polsce, co godzinę, ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi od 1: 20 000 do nawet 1 do kilku milionów! Obecnie na całym świecie jest zarejestrowanych ponad 28 milionów potencjalnych Dawców szpiku.

 

Lista uczelni wyższych, na których odbędą się Dni Dawcy w całej Polsce:

 

1. Uniwersytet Wrocławski – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9,10,11 grudnia br. 

2. Politechnika Wrocławska – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,8, 9, 10 grudnia br.

3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 7,8,10 grudnia br.

4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu- Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 7,8,9 grudnia br.

5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 7,8 grudnia br.

6. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Dni Dawcy będą organizowane w dniu: 7 grudnia br.

7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 w grudnia br.

8. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8 grudnia br.

10. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

11. Uniwersytet Łódzki – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,8,10,11 grudnia br.

12. Uniwersytet Jagielloński – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7, 8 grudnia br.

13. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 6,7,8 grudnia br.

15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,10 grudnia br.

16. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 14,15,16 grudnia br.

17. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 6,8,9 grudnia br.

18. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,7,10,11 grudnia br.

19. Uniwersytet Warszawski – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 6,7,8,9 grudnia br.

20. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 6,7 grudnia br.

21. Politechnika Warszawska – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,7,8,9 grudnia br.

22. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

23. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8, grudnia br.

24. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,10 grudnia br.

25. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Dni Dawcy będą organizowane w dniu: 7 grudnia br.

26. Uniwersytet w Białymstoku – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

27. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

28. Politechnika Gdańska – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,8 grudnia br.

29. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8 grudnia br.

30. Politechnika Śląska w Gliwicach – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8 grudnia br.

31. Politechnika Częstochowska – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 7, 8, 9, 10 grudnia br.

32. Śląski Uniwersytet Medyczny – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 8,9 grudnia br.

33. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5, 7 grudnia br.

34. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,7,8,9 grudnia br.

35. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,8 grudnia br.

36. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8 grudnia br.  

37. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,8,9 grudnia br.

38. Uniwersytet Szczeciński – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,6,7,9 grudnia br.

39. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Dni Dawcy będą organizowane w dniach: 5,7,8, grudnia br.