Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dni Negocjacji w Poznaniu

Czwarta już edycja Międzynarodowego Forum „Dni Negocjacji”, organizowanego przez Europejskie Forum Studentów AEGEE oraz AEGEE Negotiation Programme, odbędzie się w dniach 8 – 10 maja 2007 roku na terenie poznańskiej Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Każdy z trzech dni trwania Forum będzie charakteryzował się odrębną tematyką: dzień pierwszy poświęcony będzie negocjacjom oraz sztuce osiągania kompromisu, dzień drugi to techniki motywacji i automotywacji, natomiast dzień trzeci poświęcony będzie tematyce przywództwa.
Forum obejmować będzie około 50 wykładów, szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyć będzie 2000 studentów uczelni wyższych z Poznania oraz z innych ośrodków akademickich Polski i Europy. Zajęcia prowadzić będą światowej sławy specjalisci, przedstawiciele świata nauki, praktycy z przedsiębiorstw oraz polskich i zagranicznych firm szkoleniowych.
Międzynarodowy charakter Dni Negocjacji IV oznacza nie tylko obecność studentów, trenerów i wykładowców z całej Europy podczas wykładów i szkoleń w Poznaniu. 25 kwietnia 2007 w Dundee, w Szkocji grupa 180 studentów uczestniczyć będzie w Konferencji o podobnej tematyce, zorganizowanej przez AEGEE Negotiation Programme i Aspire – Society for Enterprise at the University of Abertay Dundee.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Poznania, Rektorzy poznańskich uczelni, Wojewoda oraz Marszałek Wielkopolski, Business Centre Club, Centrum im. Adama Smitha. Patronat merytoryczny nad Forum sprawują: Institute for Research and Education on Negotiation in Europe, Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Podobnie jak w roku ubiegłym zaprosiliśmy do współpracy również przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie oraz specjalistów z Program on Negotiation At Harvard Law School .
 
Więcej informacji na stronie www.dninegocjacji.pl
Aplikacje trwać będą od 11 do 15 kwietnia lub do momentu wyczerpania miejsc na szkoleniach.